Kontakt

Administrator
Kontakt til ejendommens administrator.

Her kan du henvende dig omkring alt vedrørende:

Økonomi & administrative emner

 • Indflytning/fraflytning i forbindelse med salg/køb
 • Melde evt. udlejning af lejlighed
 • Økonomi forbundet med ejendommen
  • Vaskekort, fællesbidrag, varmeregnskab, juridiske spørgsmål forbundet med ejendommen, indkomne forslag til administrator osv.

HUSK at du bor i en ejerbolig. Du skal betragte dig selv som husejer, hvilket ikke har en vicevært ansat. Hvis du er lejer bedes du kontakte din udlejer.

Husk altid at finde svar på ejerforeningens hjemmeside inden du tager kontakt.

 

Administrators kontaktoplysninger

NewSec Datea A/S

Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Kontaktperson

Ejendomsadministrator 
Helle Kühl

Direkte tlf.: +45 45260964
E-mail: HKU@newsec.dk

Ejendomsservice
Kontakt til Bryggervangens ejendomsservice-funktion.

Her kan du henvende dig omkring alt vedrørende:

Affaldshåntering:

 • Husholdningsaffald/skraldeskakter
 • Storskraldsordning
 • Sorteringscontainere i gården
 • Læs yderligere detaljer vedrørende affaldshåndteringen her

Vaskeri

 • Drift-/maskinfejl
 • Henvendelser forbundet med økonomi skal ske til administrator

Små vedligeholdelsesopgaver (kun for fælles-; ting, døre & arealer)

 • Døre der binder
 • Låsecylindre der skal smøres
 • Problemer med automatporten ved indgangen til gården
 • Defekte lamper/pære der er gået
 • Strømsvigt ved fællesarealer
 • Udskiftning af navneskilte – Benyt denne formular
 • Alle henvendelser vedrørende varme o.lign. skal ske til bestyrelsen
 • Læs yderligere detaljer vedrørende dine- og ejerforeningens forpligtelser her

Alt andet

 • Ligger uden for denne ejendomsservicefunktion.

Du skal kontakte bestyrelsen eller administrator herom.

HUSK at du bor i en ejerbolig. Du skal betragte dig selv som husejer, hvilket ikke har en vicevært ansat. Hvis du er lejer bedes du kontakte din udlejer.

Husk altid at finde svar på ejerforeningens hjemmeside inden du tager kontakt.

Ejendomsservice kontakt:

E-mail: vicevaert@bryggervangen.com

Mails tjekkes løbende og besvares hurtigst muligt.

Kontortid:

Den første tirsdag i hver måned mellem 17.30 og 18.30. Kontoret ligger i kælderen ved Ourøgade 33.

Telefon: 46 96 95 96

Når man ringer op til telefonen får man fat i en telefonsvarer som aflyttes og besvares mandag og torsdag. Husk at indtale en besked med navn, telefonnummer og hvad din henvendelse drejer sig om.

 

Bestyrelse
Kontakt til Bryggervangens bestyrelse.

Her kan du henvende dig omkring alt vedrørende:

Ejendommens drift

 • Gårdhaven
 • Hærværk på bygningens fællesarealer
 • Skader på bygningens fællesarealer
 • Fællesarrangementer
 • Generalforsamling
 • LAR-projekt (udvikling af gårdhaven i samarbejde kommunen)
 • Rørprojet – reklamationer
 • Tilmed udefinerbare emner som ikke falder ind under ejendomsservice-funktionen og administrators ansvarsområder.

 

HUSK at du bor i en ejerbolig. Du skal betragte dig selv som husejer, hvilket ikke har en vicevært ansat. Hvis du er lejer bedes du kontakte din udlejer.

Husk altid at finde svar på ejerforeningens hjemmeside inden du tager kontakt.

 

Bestyrelsens mail:bestyrelse@bryggervangen.com

Mailen har op til 7 dages svartid.