OBS: ingen brug af vand i Ourøgade 31 flyttet til onsdag d. 9. januar kl. 08.00

INGEN BRUG AF VASKEMASKINER, OPVASKEMASKINER, TOILET, BAD ELLER ANDET MED AFLØB I OURØGADE 31!

Kære beboere,

På grund af en uforudset forhindring er vi desværre nødt til at meddele, at den før udmeldte lukning af vand i Ourøgade 31 er blevet udskudt.

Beboere i Ourøgade 31 ikke må komme vand m.m. i rør og kloak onsdag d. 9. januar kl. 08.00.

Vi beklager den ulejlighed dette måtte afstedkomme.

Venlig hilsen bestyrelsen

OBS: Ingen brug af afløb og vand i Ourøgade 31 på tirsdag d. 8. januar 2019

INGEN BRUG AF VASKEMASKINER, OPVASKEMASKINER, TOILED, BAD ELLER ANDET MED AFLØB I OURØGADE 31!

Kære beboere i Ourøgade 31,

Grundet udbedring af defekte rør og kloaker i kælderen samt gården, er vi desværre nødsaget til at bede jer om, ikke at bruge vand eller andet i afløb i Ourøgade 31.

Som I ved, har vi på ejendommen en verserende sag om defekte rør og kloaker i kælder og gård, hvor vi har fået påbud fra Københavns Kommune, og derfor er nødsaget til at handle prompte. Baggrund/historik: se gerne tidligere indlæg på www.bryggervangen.com.

For at kunne udbedre og lukke af for rotter i de defekte rør og kloaker helt, er det meget vigtigt, at der tirsdag den 8. januar ikke kommer vand m.m. i rør og kloaker. Tidsrummet er estimeret fra kl. 8.00 til kl. 16:00.
Firmaet som forestår arbejdet er på ejendommen hele dagen, og vil holde os orienteret, hvis de er færdige før kl. 16, eller mod forventning har brug for længere tid (hvilket kan være tilfældet, hvis der kommer vand eller andet i kloakkerne mens arbejdet forestår).

Bestyrelsen er i samarbejde med ejendomsservice ved at undersøge, om vi separat kan lukke for vandet i opgang Ourøgade 31, så vi undgår evt. at skulle lukke for vandet i hele ejendommen. Vi vil helst undgå at lukke for vandet, men i stedet indskærpe, at der ikke må komme nogen form for væske eller andet i afløb/kloak, hvilket også indebærer, at man ikke kan bruge toilet, bruser, opvaskemaskine eller vaskemaskine.

Vi vil opdatere løbende på hjemmesiden eller evt. med en besked på døren, hvis der sker ændringer i tidsrummet.
Det er vigtigt, at arbejdet fuldføres samme dag, da der desværre vil være åben mulighed for rotter!

Toilettet i gården vil være til rådighed.

Beklager de gener, det måtte medføre.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Information om porten: lad den venligst være åben

Kære beboere,

I forbindelse med arbejdet på kloakerne i gården (se evt. www.bryggervangen.com for historik), har vi været nødsaget til at demontere dele af porten, for at kunne få maskiner ind og ud.

Hvis porten lukkes i lige nu, smækker den, og kan derefter kun åbnes indefra. Vi, beboere, kan gå igennem en opgang og lukke op indefra, men det kan eksempelvis skraldemændene desværre ikke.
Dette betyder, at porten lige nu skal stå åben døgnet rundt, for at vi sikrer at skraldemændene kan komme ind og afhente skrald.

Vi arbejder i skrivende stund på at finde en nødløsning, men må lige nu blot bede Jer om ikke at lukke porten. Hvis I ser den lukket, beder vi Jer åbne den.

Venlig hilsen fra Bestyrelsen

Nyt om kloakprojekt og rotter

Kære beboere,

Kloakarbejderne er i dag gået i gang med at udbedre den skade, vi tidligere har skrevet om her:

Det betyder imidlertidig også, at der lige nu er banket gulv op enkelte steder i kælderen, hvorfor vi opfordrer beboerne til at færdes med forsigtighed – både i gården og i kælderen.

I forbindelse med arbejdet i kælderen er der igen konstateret rotter på ejendommen. Rottefængeren har været ude med fælder, som er sat op på udvalgte (og lettere strategiske) steder.

Vi må desuden opfordre til ikke at lade småbørn sove i barnevogne og des lige i gården på nuværende tidspunkt. Kloakmesteren oplyste for lidt siden om, at rotter synes den slags steder er dejligt varme og trygge, så vi henstiller til at man lader børn sove inde så længe arbejdet står på.

Vi holder Jer opdaterede, som arbejdet skrider frem.

Nytårshilsner fra Bestyrelsen

OBS: Rydning af kælderrum

Kære beboere,

Grundet den henstilling / påbud fra Københavns Kommune, som vi i bestyrelsen tidligere har orienteret om på www.bryggervangen.com, er vores ejerforening nødsaget til hurtigst muligt at udbedre skade på defekte rør og kloak i gården.

Angående kælderrum tilhørende beboere fra opgange: Sankt Kjelds Gade 23 og Ourøgade 33: Desværre går de defekte rør igennem kælderrum nr. 41 og nr. 45, hvorfor vi skal bede om adgang samt, at disse kælderrum ryddes således, at skaden kan udbedres.

Arbejdet skal igangsættes allerede d. 2. Januar 2019, så vi vil venligst bede jer tømme kælderrummene nr. 41 og nr. 45 helt eller ca med en radius af en 1-2 meter fra de rør, som er i jeres kælderrum.

Samtidig vil vi bede jer om, at lægge nøgle til hhv. kælderrum nr. 41 og nr. 45 i en kuvert, og aflevere den i sorte postkasse i gården ved kældertrappen til Ourøgade 33. Helst inden den 2. Januar 2019.

Kælderrum liggende omkring nr. 41 og nr. 45 vil muligvis opleve støv i perioden. Tag derfor et kig i dit rum, og vær sikker på, at der er dækket af, så støv ikke kan beskadige effekter i dit kælderrum.

Skulle der være udfordring med at finde plads til de ting, som er i kælderrummene nr. 41 og nr. 45, vil bestyrelsen forsøge at være behjælpelig med midlertidig plads. Hvis der er behov for koordinering, send venligst en mail til bestyrelse@bryggervangen.com

Vi ved desværre endnu ikke, hvor lang tid arbejdet vil stå på, men vi vil selvfølgelig holde jer opdaterede via hjemmesiden.

Bestyrelsen beklager de gener det måtte have, men vi er desværre nødsaget til at handle hurtigt på henstillingen fra Kommunen, for at undgå at vi lander i en situation, hvor vi skal betale dagsbøder.

Ønsker om et godt nytår fra bestyrelsen

Hul i gården

Kære beboere,

Ejerforeningen har fået en henstilling fra Københavns Kommune vedr. et hul omkring et brønddæksel i gården. Vi har fået foretaget TV-inspektion og det viser sig, at skaden desværre er ret omfangsrig. Hullet er med overvejende sandsynlighed forårsaget af rotter.

Selvom vi endnu ikke ved, hvad gårdprojektet udmunder i, er vi nødsaget til at handle på henstillingen fra kommunen her og nu. Gør vi ikke det, kan det ende med påbud og deraf dagsbøder. Bestyrelsen har derfor indgået en aftale med en kloakmester, der påbegynder arbejdet straks i det nye år.

Dette betyder, at der vil være en periode, hvor der vil blive arbejdet og komme gravmaskiner ind i gården. Vi er samtidig også nødsaget til midlertidigt at åbne porten for at maskinerne kan komme ind, og dermed nedtage den øverste del af porten. Som altid beder vi selvfølgelig alle ejendommens beboere om at hjælpe med at holde øje med, at der ikke færdes uvedkommende på ejendommen. Derudover opfordrer vi til at passe på, når I færdes i gården omkring hullet.

Vi beklager de gener og indskrænkelser af gården, som dette arbejde måtte medføre.

Godt nytår og venlige hilsner fra bestyrelsen

TV-inspektion er afsluttet

TV-inspektionen i gården er nu gennemført, og de første meldinger er, at vi har et nogle alvorlige udbedringer, som vi skal tage os af.

Bestyrelse og havegruppe er lige nu i dialog med kloakmester og byggesagkyndig hos administrator, for at finde mulige løsninger for udbedringer på både kort og langt sigt. 

Vi vil som altid holde Jer opdaterede gennem hjemmesiden.

Julehilsner fra havegruppen og bestyrelsen

Gårdhaveprojekt: kig i postkassen

Kære beboere, 

Vi har nu omdelt tegninger og beskrivelse omkring gårdhaveprojektet i alle postkasser på ejendommen. Det er stort set den samme information, som I kan finde i opslaget på hjemmesiden fra d. 12/12. Se herunder:

Bemærk deadline for kommentarer: mandag d. 7/1 2019.

Hvis du er lejer bedes du venligst informere udlejer/ejer af lejligheden om, at der er kommet informationer omkring gårdhaveprojektet. 

Vi opfordrer desuden til, at man holder sig opdateret via hjemmesiden, hvor man også kan tilmelde sig nyhedsbrev, for at få en mail hver gang vi har en opdatering. 

Julehilsner fra havegruppen og bestyrelsen

Gårdhaveprojekt: nye tegninger er klar

Kære beboere, 

Efter vi har afholdt to have-workshops, er der nu på baggrund af mange gode input udarbejdet et forslag til vores mulige fremtidige gård. Læs en detaljeret beskrivelse af indmeldte forslag og idéerne omkring haven her: 

Du kan se tegningerne, som hænger i vaskerummet og overfor ejendomskontoret. Du kan også finde tegningen her: 

Vi opfordrer alle til at lade sig inspirere af tegningerne, og gerne kommentere forslaget. Hvis du har brug for en skitse, som du kan skrive på og aflevere i den sorte postkasse i gården, kan du finde og printe eksemplar herfra:

Du er også velkommen til at sende dine forslag direkte til landskabsarkitekt Karin fra Opland (knc@opland.eu).

Udover tegning og beskrivelse har Opland sammensat en række eksemplar på materialevalg. Du kan lade dig inspirere ved at klikke her: 

Deadline for tilbagemeldinger: Mandag d. 7/1 2019

Baseret på tilbagemeldinger og overslag over priser, vil vi forberede materiale til at kunne afholde en generalforsamling, hvor vi skal tage stilling til havens fremtid. Dato for generalforsamling bliver meldt ud når færdigt materiale er udarbejdet.

Vi håber at mange vil kigge på tegningerne, og give kommentarer!

Julehilsner fra havegruppen og bestyrelsen

TV-inspektion af kloak og rør i gården

Kære beboere, 

I forbindelse med renovering af gården, har vi brug for en detaljeret undersøgelse af tilstanden af vores rør i gården. Derfor er TV-inspektion af kloakering i gården i dag påbegyndt.

Firmaet som forestår TV-inspektionen har lovet at være påpasselige både med ikke at være til gene og tage hensyn til evt. støjgener.

Vi beklager evt. ulejlighed.

Julehilsner fra bestyrelsen