OBS: Rydning af kælderrum

Kære beboere,

Grundet den henstilling / påbud fra Københavns Kommune, som vi i bestyrelsen tidligere har orienteret om på www.bryggervangen.com, er vores ejerforening nødsaget til hurtigst muligt at udbedre skade på defekte rør og kloak i gården.

Angående kælderrum tilhørende beboere fra opgange: Sankt Kjelds Gade 23 og Ourøgade 33: Desværre går de defekte rør igennem kælderrum nr. 41 og nr. 45, hvorfor vi skal bede om adgang samt, at disse kælderrum ryddes således, at skaden kan udbedres.

Arbejdet skal igangsættes allerede d. 2. Januar 2019, så vi vil venligst bede jer tømme kælderrummene nr. 41 og nr. 45 helt eller ca med en radius af en 1-2 meter fra de rør, som er i jeres kælderrum.

Samtidig vil vi bede jer om, at lægge nøgle til hhv. kælderrum nr. 41 og nr. 45 i en kuvert, og aflevere den i sorte postkasse i gården ved kældertrappen til Ourøgade 33. Helst inden den 2. Januar 2019.

Kælderrum liggende omkring nr. 41 og nr. 45 vil muligvis opleve støv i perioden. Tag derfor et kig i dit rum, og vær sikker på, at der er dækket af, så støv ikke kan beskadige effekter i dit kælderrum.

Skulle der være udfordring med at finde plads til de ting, som er i kælderrummene nr. 41 og nr. 45, vil bestyrelsen forsøge at være behjælpelig med midlertidig plads. Hvis der er behov for koordinering, send venligst en mail til bestyrelse@bryggervangen.com

Vi ved desværre endnu ikke, hvor lang tid arbejdet vil stå på, men vi vil selvfølgelig holde jer opdaterede via hjemmesiden.

Bestyrelsen beklager de gener det måtte have, men vi er desværre nødsaget til at handle hurtigt på henstillingen fra Kommunen, for at undgå at vi lander i en situation, hvor vi skal betale dagsbøder.

Ønsker om et godt nytår fra bestyrelsen

Hul i gården

Kære beboere,

Ejerforeningen har fået en henstilling fra Københavns Kommune vedr. et hul omkring et brønddæksel i gården. Vi har fået foretaget TV-inspektion og det viser sig, at skaden desværre er ret omfangsrig. Hullet er med overvejende sandsynlighed forårsaget af rotter.

Selvom vi endnu ikke ved, hvad gårdprojektet udmunder i, er vi nødsaget til at handle på henstillingen fra kommunen her og nu. Gør vi ikke det, kan det ende med påbud og deraf dagsbøder. Bestyrelsen har derfor indgået en aftale med en kloakmester, der påbegynder arbejdet straks i det nye år.

Dette betyder, at der vil være en periode, hvor der vil blive arbejdet og komme gravmaskiner ind i gården. Vi er samtidig også nødsaget til midlertidigt at åbne porten for at maskinerne kan komme ind, og dermed nedtage den øverste del af porten. Som altid beder vi selvfølgelig alle ejendommens beboere om at hjælpe med at holde øje med, at der ikke færdes uvedkommende på ejendommen. Derudover opfordrer vi til at passe på, når I færdes i gården omkring hullet.

Vi beklager de gener og indskrænkelser af gården, som dette arbejde måtte medføre.

Godt nytår og venlige hilsner fra bestyrelsen

TV-inspektion er afsluttet

TV-inspektionen i gården er nu gennemført, og de første meldinger er, at vi har et nogle alvorlige udbedringer, som vi skal tage os af.

Bestyrelse og havegruppe er lige nu i dialog med kloakmester og byggesagkyndig hos administrator, for at finde mulige løsninger for udbedringer på både kort og langt sigt. 

Vi vil som altid holde Jer opdaterede gennem hjemmesiden.

Julehilsner fra havegruppen og bestyrelsen

Gårdhaveprojekt: kig i postkassen

Kære beboere, 

Vi har nu omdelt tegninger og beskrivelse omkring gårdhaveprojektet i alle postkasser på ejendommen. Det er stort set den samme information, som I kan finde i opslaget på hjemmesiden fra d. 12/12. Se herunder:

Bemærk deadline for kommentarer: mandag d. 7/1 2019.

Hvis du er lejer bedes du venligst informere udlejer/ejer af lejligheden om, at der er kommet informationer omkring gårdhaveprojektet. 

Vi opfordrer desuden til, at man holder sig opdateret via hjemmesiden, hvor man også kan tilmelde sig nyhedsbrev, for at få en mail hver gang vi har en opdatering. 

Julehilsner fra havegruppen og bestyrelsen

Gårdhaveprojekt: nye tegninger er klar

Kære beboere, 

Efter vi har afholdt to have-workshops, er der nu på baggrund af mange gode input udarbejdet et forslag til vores mulige fremtidige gård. Læs en detaljeret beskrivelse af indmeldte forslag og idéerne omkring haven her: 

Du kan se tegningerne, som hænger i vaskerummet og overfor ejendomskontoret. Du kan også finde tegningen her: 

Vi opfordrer alle til at lade sig inspirere af tegningerne, og gerne kommentere forslaget. Hvis du har brug for en skitse, som du kan skrive på og aflevere i den sorte postkasse i gården, kan du finde og printe eksemplar herfra:

Du er også velkommen til at sende dine forslag direkte til landskabsarkitekt Karin fra Opland (knc@opland.eu).

Udover tegning og beskrivelse har Opland sammensat en række eksemplar på materialevalg. Du kan lade dig inspirere ved at klikke her: 

Deadline for tilbagemeldinger: Mandag d. 7/1 2019

Baseret på tilbagemeldinger og overslag over priser, vil vi forberede materiale til at kunne afholde en generalforsamling, hvor vi skal tage stilling til havens fremtid. Dato for generalforsamling bliver meldt ud når færdigt materiale er udarbejdet.

Vi håber at mange vil kigge på tegningerne, og give kommentarer!

Julehilsner fra havegruppen og bestyrelsen

TV-inspektion af kloak og rør i gården

Kære beboere, 

I forbindelse med renovering af gården, har vi brug for en detaljeret undersøgelse af tilstanden af vores rør i gården. Derfor er TV-inspektion af kloakering i gården i dag påbegyndt.

Firmaet som forestår TV-inspektionen har lovet at være påpasselige både med ikke at være til gene og tage hensyn til evt. støjgener.

Vi beklager evt. ulejlighed.

Julehilsner fra bestyrelsen

Anden workshop om vores nye gård

Kære beboer

Som adviseret flere gange, afholdes anden workshop omkring vores fremtidig gård med Opland Landskabsarkitekter.

Workshoppen finder sted søndag d. 18. november 2018 fra kl 13:00 til kl 15.00

Første workshop blev afholdt i strålende solskin i gården, det tør vi ikke satse på her i november, og derfor har vi allieret os med Sankt Augustins kirke, som stiller lokale til rådighed. Se nærmere information i invitationen herunder:

Workshop 02 invitation

Vi håber rigtig mange vil deltage.

Vel mødt!

Mange hilsner fra bestyrelsen & havegruppen

Næste workshop om vores fremtidige gård

Kære beboere,

Nu er der nyt fra havegruppen:

Tak for fremmødet til den første workshop omkring vores fremtidige gård. Datoen for næste workshop er sat til søndag d. 18. november.

Reservér venligst dagen, vi kommer hurtigst muligt tilbage omkring eksakt tidspunkt og sted, da der pt. arbejdes på at finde et lokale, hvor vi kan opholdes os indendørs.

Vel mødt!

Hilsner fra Havegruppen og Bestyrelsen