Afgørelse fra ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Bestyrelsen har nu afgørelsen fra sidste uges ekstaordinære generalforsamling klar.

De to forslag til vedtægtsændringer (Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1 og Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A) er begge godkendt af foreningens beboere.

De to forslag blev som bekendt stillet af bestyrelsen til årets ordinære generalforsamling. Desværre var der ikke mødt nok ejere op til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig vedr. vedtægtændringer – dette kræver at 2/3 af stemmerne er repræsenteret, og desuden mindst 2/3 flertal for ændringerne.
Derfor afholdtes en ekstraordinær generalforsamling, hvor de to vedtægtsændringer igen kunne behandles. Denne gang krævede en vedtagelse at 2/3 af de indgivne stemmer var for forslagene.

Afstemning endte således:
85 fordelingstal FOR Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1
31 fordelingstal IMOD Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1
116 fordelingstal FOR Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A
0 fordelingstal IMOD Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A

Referat af den ekstraordinære generalforsamling sendes til alle ejere snarest.

Bestyrelsen vil gerne takke alle for at have stemt, og for venligst at have overholdt god ro og corona-orden.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen