Røglem

I forbindelse med etablering af lejlighederne på 5. sal har vi fået et nyt tagvindue, der fungerer som en røglem. Det er altså ikke et almindeligt vindue, men en udvidet røgalarm.

Se her, hvad du skal gøre i tilfælde af alarm.

1-års gennemgang

Det er snart et år siden at 5. salslejlighederne blev afleveret og 1 års gennemgangen med AROS nærmer sig. Både varme og varmt vand er på agendaen og vi har brug for at høre fra dig, hvis du:

1) fortsat har problemer med det varme vand
2) generelt har problemer med varmen

Rapporteringen sker ved at udfylde en blanket, der kan hentes her.

Den bliver omdelt sammen med nyhedsbrevet for marts i uge 10.

Varmeproblemer

Der er pt. problemer med varmen i hele ejendommen. Dette skyldes en reparation på centralvarmeanlægget som har forsaget luft og snavs i hele varmesystemet, akkurat som vi oplevede det sidste år da Aros byggede på taget. Vi er opmærksomme på problemet og forsøger at løse dette hurtigst muligt.

Beboerne opfordres til at kontakte viceværten omkring problemets omfang og kan evt. selv forsøge at lukke luft ud af radiatorerne, for at se om det skulle have en gavnlig effekt.

Tilføjelse til ordensregler på ejendommen

Efter et par episoder i de nye 5.-salslejligheder, har bestyrelsen i samråd med Aros præciseret et par ting, der selvfølgelig gælder for hele ejendommens beboere.

Det er helt og aldeles forbudt at stå på altanen og tisse ned i gården.
Det er ligeledes forbudt at smide genstande fra altanerne ned i gården, og det er også vigtigt at der ikke kommer genstande i tagrenden. Vær omhyggelig med at der ikke ligger ting på altanen der kan smutte ud under værnet.

Resultat af brugerundersøgelse

I perioden den 7. december til den 7. januar har bestyrelsen afholdt brugerundersøgelse på hjemmesiden.

46% fandt nemt det de søgte.
8% fandt det de søgte, men ikke helt nemt.
42% kiggede forbi, for at se om der var noget nyt
4% fandt ikke hvad de søgte da informationen ikke findes på siden.
0% opgav at finde hvad de søgte.

Udbetaling af penge

Det er endelig lykkedes, at afslutte de tinglysningsmæssige ekspeditioner, således, at en del af salgsprovenuet fra salget af loftsarealer hermed kan udbetales. Det blev på generalforsamlingen 08. februar 2007 besluttet, at udbetale 6.250 kr. pr. fordelingstal.

Som nævnt i nyhedsbrevet september 2007, har en del ejere optaget lån uden respektklausul. Dette har medført store forsinkelser og udgifter for foreningen. De direkte advokatomkostninger til AROS´ advokat udgør kr. 50.000, som bestyrelsen har vedtaget at opkræve hos de ejere, som har optaget lån uden respektklausul. Der er optaget 49 lån, som efterfølgende er blevet relakseret. Den gennemsnitlige udgift har derfor været 1.020 kr. pr. hæftelse, som således vil blive fratrukket udbetalingen hos de pågældende. Det har af rentabilitetsgrunde har været overvejet ikke at opkræve ekstraudgifterne, men da foreningen har modtaget en liste med de enkelte hæftelser gennemføres opkrævningen som oprindeligt planlagt.

Spørgsmål til udbetalingen? Kontakt Advokaternes Ejendomsadministration.

Tidligere indlæg: Continue reading “Udbetaling af penge”