Aconto betaling for vame

Den 10. juli sendte Advokaternes Ejendomsadministration et brev ud til alle ejere sammen med årets varmeopgørelse. Heraf fremgik det, at de ejere der fik en efteropkrævning på mere end 1.000 kr., ville få sat deres acontobetaling op.

Acontobetalinger beregnes på baggrund af tidligere års forbrug. Når forbruget overstiger indbetalingen med et større beløb, reguleres acontobetalingen så den svarer til det reelle forbrug.

Ny procedure for lukning af skakter

På grund af for meget administration med den gamle ordning, har bestyrelsen vedtaget nye regler for affaldsskakterne. Fremover vil skakten blive øjeblikkeligt lukket i 2 måneder ved enhver overtrædelse.

Alle skakter bliver dags dato åbnet – vi håber meget på at det ikke bliver nødvendigt at lukke dem straks igen.

Se mere information om affaldshåndtering, storskrald m.v. her.

Tyveri i vaskekælderen

Grundet en del tyveri af tøj i vaskekælderen, vil låsen i døren blive skiftet, så gadedørsnøglen ikke længere passer dertil. Adgang til vaskeriet vil fremover kun kunne ske med vaskekortet i kortlæseren, som er placeret ved siden af dørhåndtaget.

Dermed vil kun vaskeriets bruger have adgang til vaskeriet og forhåbentlig vil det komme tyveriet til livs.

Kælderrum

Det er desværre et stigende problem, at beboere efterlader møbler, vaskemaskiner, flyttekasser m.v. på fællesarealerne i kælderen.

Det må understreges, at der ikke må efterlades nogen form for ting andre steder, end i de kælderrum som alle beboere har til rådighed.

Såfremt der kortvarigt er behov for yderligere plads, kan der laves en særaftale med viceværten.