Altanprojektet

På generalforsamlingen blev forslaget om udvidelse af altaner mod gården samt etablering af gårdtrappe for stuelejlighederne.

Projektet har sin egen hjemmeside hvor man kan læse om projektet og tilmelde sig det.

Siden tilgås via dette link eller fra menuen på denne hjemmeside “Menu –> Projekter –> Altanprojekt”

Har man spørgsmål eller lign. vedr. projektet kan man skrive til altanerbryggervangen@gmail.com, bestyrelsen er ikke involveret i projektet og kan derfor ikke besvare spørgsmål vedr. projektet.
Kort status:

I næste uge mødes jeg med altan.dk hvor vi udarbejder noget mere detaljeret materiale som vil blive udleveret til alle.
Derefter kommer der et informationsmøde, og derefter skal man endegylidigt tage stilling til om man ønsker at tilmelde sig projektet.

 

// Michael Kongsbak

Offentliggørelse af vinderprojekt

Københavns Kommune har nu fundet de ingeniører og arkitekter der skal stå for omdannelsen af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads til et grønt og klimatilpasset byrum. Dette projekt foregår udelukkende på gadesiden af  ejendommen, og har ikke noget at gøre med renoveringen af gården. Mere information om projektet kan findes her.

Alle beboere inviteres af kommunen til at deltage, når vinderprojektet og det vindende rådgiverteam offentliggøres Torsdag d. 30 april kl. 15.00-17.00 på Tåsingeplads.  

 

Skraldemændende strejker

Skraldemændene strejker, og der bliver derfor ikke afhentet skrald i øjeblikket. Da affaldscontainerne allerede er fyldt til randen, opfordrer vi til at I minimerer jeres affald så meget som muligt. Affald der ikke er plads til i affaldscontainerne, skal sættes i lukkede sække ved siden af containerne. Der ligger gennemsigtige sække i skraldeskuret, som I kan bruge til jeres affald. I bedes sætte dem pænt ved siden af containerne, så vi forhåbentligt kan holde lidt styr på det kaos, det ellers kan blive. 

Arbejdsnedlæggelsen skyldes uenighed i forhandlingerne mellem de skraldemænd, der i dag er ansat hos M. Larsen Vognmandsfirma, og deres kommende arbejdsgiver City Renovation, som den 1. maj overtager kontrakterne på Østerbro og Nørrebro fra M. Larsen. Københavns Kommune er ikke part i striden og har ikke ret til at blande sig, så længe renovatøren opfylder sine forpligtelser over for kommunen. 

 

Der er brug for DIG!

Sætter du også stor pris på at vores ejendom er veldrevet og rar at opholde sig på? At det er nemt at finde information om, hvad der sker på ejendommen, og at der bliver taget hånd om stort og småt?

Bestyrelsen, der er drivkraften bag dette, er i løbet af det sidste år blevet kraftigt reduceret, og vi mangler derfor nye kræfter, for fortsat at kunne drive vores velfungerende ejendom på en proaktiv måde.  

Vi opfordrer derfor alle engagerede beboere (ejere og lejere, se nedenstående) til at stille op til bestyrelsen, når der skal vælges nye medlemmer på generalforsamlingen d. 16. april 2015

For at blive medlem af bestyrelsen, skal du være ejer af en lejlighed i ejendommen, eller som lejer, repræsentere ejeren af din lejlighed via en fuldmagt.

Hvis du ønsker mere information om bestyrelsesarbejdet kan du kontakte os på bestyrelsen@bryggervangen.com.

/Bestyrelsen

Generalforsamling

Ligger du inde med gode ideer, der kan gøre vores ejendom til et endnu bedre sted at bo? Så husk at der i følge foreningens vedtægter er frist for indlevering af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen d. 15. marts. Der vil i år blive afholdt generalforsamling d. 16. april.