LAR: Besøg i gården

I løbet af efteråret vil Københavns Kommune komme på besøg med grupper af rådgivere, planlæggere og andre interesserede for at vise dem regnvandsforsøgene og høre om vores gårdprojekt. Der kommer et par besøg om måneden. Det første forsøg finder sted i morgen, men en række mennesker fra organisationen EURO-cities.

Skybrud: rengøring og oprydning i kælderen

Kære alle ejere og lejere

Weekendens skybrud har desværre forsaget mange våde kælderrum. Bestyrelsen henstiller til at alle tjekker deres kælderrum en ekstra gang og sørger for, at få tørret godt igennem således at vi undgår risici for fugt og mug.

Det er tidligere meddelt, at vi frem til 11. september, ikke er så strikse med genstande i mellemgangene / fællesarealerne, da vi ved det kan være svært ellers at rydde op.

Vi henstiller dog til, at tingene ikke står i vejen for ejendomsservicen. Der er behov for at kunne komme igennem kælderen med en sækkevogn hver dag.

Husk at du ekstraordinært, allerede nu, kan stille ting op til afhentning af storskrald d. 12. september.

Herefter er det igen ikke tilladt at stille ting i mellemgange / fællesarealer. Det skyldes at kælderen er en såkaldt brandvej.

Der henvises i øvrigt til husorden.

LAR: arbejde i gården

I morgen starter arbejdet med at lægge fundament til akvædukten i den store forsøgsopstilling ved regnbedene. Arbejdet kommer til at vare hele ugen. Du kan se tegningerne for hvordan konstruktionen kommer til at se ud her: tidligere indlæg.

Som i kan se har regnbedet været godt i brug i forbindelse med skybruddet.Regnvandsbedet fyldt 31.08.2014 kl. 07.30

LAR: Tirsdagskontor

Fra på tirsdag vil det være muligt at støde ind i Jesper Langebæk fra Københavns Kommune. Han vil være i gården, og de tilstødende gårde fra omkring kl. 16:00. Så står du med spørgsmål omkring LAR-projektet er han den helt rigtige at rette henvendelse til. Jesper vil være iført en jakke eller andet med Københavns kommunes logo på. Tanken er at Jesper skal være at finde i gården fra tid til anden, så du kan få svar på de spørgsmål du evt. måtte have omkring projektet.

Opfølgning på oversvømmelse i kælderen

Efter nattens skybrud er der kommet en del vand flere forskellige steder i kælderen. Her er en lille opdatering:

Rengøring af vaskeri

Vaskeriet bliver gjort rent i dag, af en lille gruppe frivillige, så hvis du ikke ved hvad du skal lave resten af dagen er du velkommen til at deltage.

Ting placeret i gangarealer

Der er en del ting placeret i kælderens fællesarelaer. Hvis ikke disse er fjernet inden d. 11/9 vil der blive bestilt et firma til at skaffe dem af vejen. Dette bliver trukket over fællesudgifterne som vi alle betaler til. Derfor appellere vi til at man selv bortskaffer sit eget affald. For at ejerforeningen ikke skal blive pålagt ekstraomkostninger. Vi henviser til husorden omkring brug af fællesarealer

Sæt ud til storskrald

Vi åbner op for at man allerede kan stille ud til storskrald nu. Storskrald er næste gang d. 12/9-2014

Vand i kælderen

Efter skybruddet i nat er der et par centimeter vand i kælderen. Vandet ser ud til at trække sig tilbage på nuværende tidspunkt, men vi kommer til at bruge en del af af arbejdsdagen i morgen på at tørre op og kan bruge alle ledige hænder.

Plan for hyggesøndag

Vi er et par stykker der skal hygge lidt på søndag d. 31/8-2014, med lidt gå-til-hånde-arbejde. Vi starter kl 13, og sætter en grill over kl 16. Man er velkommen til at droppe ind senere på formiddagen. Punkter som vi i bestyrelsen lige kan komme i tanke om:

– oprydning i kælderen

– gennemgang af fliser i gården for ukrudt

– nedpakning af grillområdet, stole og hynder

Hvis du har nogle forslag skal du være velkommen til at skrive dem til bestyrelsesmailen hurtigst muligt, hvis der skal købes noget ind.

Maling af trappeopgange påbegyndes i uge 33

Som besluttet på Generalforsamlingen vil Bestyrelsen løbende forestå vedligeholdelse og istandsættelse af vores trappeopgange.

I uge 33 har vi mulighed for at påbegynde malerarbejdet af Ourøgade 21.

Arbejdet påbegyndes i starten af uge 33 og forventes at være færdig ca. 3 uger senere.

Der vil blive malet; vægge, lofter, lister samt stødtrin og balystre.
Ligeledes vil udvendige dørkarme ind til selve lejligheden (til og med 4. Sal) blive malet – samme farve som de nye døre.

Vi gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor samtidig en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet deres dør, om at få det gjort eller evt. tage kontakt til maleren for tilbud.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden arbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder Bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sendes regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.

Der henstilles til, at der ikke stilles ting i opgangene i tidsrummet hvor arbejdet udføres, og man passer på ikke at støde ind i den våde maling samt viser ekstra ordinært hensyn.

Maler arbejdet udføres op til og med 5. sal.

Vi beklager de gener, der måtte forekomme, men ser frem til at se det færdige resultat

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Alle genstande I kælderens fællesarealer bedes fjerne

Der er I den senere tid observeret flere genstande, herunder møbler I kælderarealet.

Det indskærpes hermed, at de fælles kælderarealer ikke må bruges til opbevaring. Vi beder derfor venligst om, at genstandene fjernes øjeblikkeligt.

Sker dette ikke inden 8 dage, vil vi bede et firma om at bortskaffe genstanden. Omkostningen hertil går via fællesudgifterne.

Såfremt du observerer, at personer stiller genstande på fællesarealerne, venligst bed vedkommende om at stille dem i eget kælderrum eller henvis til storskraldsregler og husregler.

Stole