Ny workshop på tirsdag d. 24/6

Kære beboere i Skt. Kjeldsgadekarréen

i dag har vi holdt byggeworkshop. Vi har påbegyndt forsøget VANDREMØBLERNE. Forsøget udgøres af to borde, 10 stole og 15 plantebaljer på hjul med spiselige planter. Vi havde egentlig tænkt at placere hele forsøget i leje-ejendommens gård, men da det ikke er muligt fordeler vi møblerne og plantebaljerne i andelsforeningen og i ejerforeningen. Vi får de sidste planter til baljerne på tirsdag og vi vil plante dem om aftenen. I løbet af forsøgsperioden må møbler og baljer gerne flyttes rundt – sådan som I beboere kan blive enige om. Efter forsøgsperioden vil vandremøblerne vandre videre til en anden gårdhave i København.

Vi har også påbegyndt forsøget AKVÆDUKTEN. Der bliver lavet et lille bakkelandskab med to bakker og en dal i ejerforeningens gård. I morgen afslutter anlægsgartnerfirmaet jordarbejdet og på tirsdag planter vi i rådgivergruppen sammen med jer beboere. I august kommer selve Akvædukten – det er en stålkonstruktion som fører vand fra taget ud i bakkelandskabet.

Integreret i forsøgene med VANDREMØBLER og AKVÆDUKT placeres 13 store tanke med plante- og vandforsøg. Tankene vil blive beklædt med pileflet og vi stiller bænke op indtil tankene. Der kommer informationsskilte ved tankene, hvor forsøgene bliver beskrevet.

Der er brug for jer kære beboere! På tirsdag afsluttes workshoppen. Fra kl. 18-21 vil vi beplante bakkelandskabet, beklæde tankene med pileflet og montere bænke. Kom ned i gården! Vi bestiller lækre sandwiches – I skal ikke sulte!

Med venlig hilsen
Rådgiver-gruppen

Forsøgsopstilling i forbindelse med LAR-projektet

I morgen kommer der en anlægsgartner der skal gøre klar til den første større opstilling i forbindelse med LAR-projektet. Du kan se en skitse af opstillingen her:

CaptureOpstillingen kommer til at være ud fra nedgangen til gårdtoilettet og ud på græsplænen. Anlægsgartneren kommer en med noget stort udstyr, så der kan nok forventes arbejdsstøj allerede fra kl 7.00.

 

Skt. Kjeldsgadekarréen – planlægningsmøde tirsdag den 27. maj kl. 18-20

Kære Beboere i Skt. Kjeldsgadekarréen

Vi holdt workshop 2 i går. Ved workshopen præsenterede vi fra rådgivergruppen et første udkast til indretning af gårdhaven og viste hvordan det ville være muligt at håndtere store regnvmængder inde i gården. Vi fortsatte dagen med at kigge på inspirationsbilleder med forskellige detaljeløsninger til brug af regnvand. Efter en fælles frokost fortsatte dagen med modelbygning. Der blev bygget modeller, med idéer til indretning af forskellige områder i gården og bagefter diskuterede vi hvilke dele af modellerne der egner sig til afprøvning i fuld skala nu i sommer.

Nu vil vi i rådgivergruppen lave enkle tegninger af de “prototyper” som vi skal bygge i gården ved næste workshop i midten af juni.

Tirsdag den 27. maj kl. 18-20 holder vi et planlægningsmøde i lokalerne i Vennemindegade 39. Ved mødet vil bygningstegningerne blive gennemgået og vi vil fordele opgaverne.

Ved selve byggeworkshopen i midten af juni vil vi få hjælp til at bygge af nogle professionelle anlægsgartnere. Der vil være forskellige opgaver til jer beboere – fra at lave kaffe til at indrette midlertidige hyggehjørner med møbler og potteplanter over til egentligt byggeri. Vi håber på stort fremmøde!

Jeg vender tilbage med eksakt dato for byggeworkshopen snarest.

Alt godt til jer her fra tegnestuen.

KerstinJohansson
kbjo@arkitema.dk

Næste workshop i LAR-projektet

Kære Beboere i Skt. Kjeldsgadekarréen

Vi holdt den første udviklerworkshop i søndags og fandt frem til hvilke værdier, der skal prioriteres højest ved det fortsatte arbejde. Vi tog også hul på disponeringen af gårdhaven og indkredsede hvilket udtryk vi efterstræver.

Næste arrangement er cykelturen i aften. Vi mødet på hjørnet Hedebygade / Enghavevej kl. 17.30. I kan stadigvæk tilmelde jer på mail til mig – indtil kl. 16.50!

På søndag den 18. maj holder vi workshop 2. Alle er velkomne! Vi mødes i ejerforeningens gård kl.12 og starter workshopen der. Vi spiser frokost sammen og der bliver også serveret noget sødt til ganen. Anden halvdel af workshopen foregår i lokalerne på Vennemindevej 39, st. Vi går i samlet flok derhen. Dagen skal resultere i jeres forslag til prototyper, der skal afprøves i målestok 1:1 i løbet af sommeren.

Tirsdag den 27. maj kl. 18-20 holder vi et ekstraindsat møde på Vennemindevej. Ved dette møde vil vi gennemgå tegninger for prototyper, der skal bygges i fuld størrelse i gården ved Workshop 3 den 15. juni, sammen med os fra rådgiverteamet og professionelle håndværkere.

Med venlig hilsen

LAR-projektgruppen

Maling af indgangsdøre

Venlig reminder om maling eller udskiftning af indgangsdør til lejligheden. 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet eller udskiftet deres dør, om at få det gjort inden udgangen af maj 2014.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden malerarbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder Bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sendes regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.


Med venlig hilsen – Bestyrelsen

Malerarbejde i Bryggervangen 12

I uge 20 har vi mulighed for at påbegynde malerarbejdet af Bryggervangen 12.

Arbejdet påbegyndes i starten af uge 20 og forventes at være færdig ca. 3 uger senere.

Der vil blive malet; vægge, lofter, lister samt stødtrin og balystre.

Ligeledes vil udvendige dørkarme ind til selve lejligheden (til og med 4. Sal) blive malet – samme farve som de nye døre.

Vi gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor samtidig en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet deres dør, om at få det gjort eller evt. tage kontakt til maleren for tilbud.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden arbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder Bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sendes regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.

Der henstilles til, at der ikke stilles ting i opgangene i tidsrummet hvor arbejdet udføres, og man passer på ikke at støde ind i den våde maling samt viser ekstra ordinært hensyn.

Maler arbejdet udføres op til og med 5. sal.

Vi beklager de gener, der måtte forekomme, men ser frem til at se det færdige resultat

Med venlig hilsen – Bestyrelsen