Radiatorpleje

Fyrringssæsonen er nær, og radiatorne trænger derfor til at man tjekker dem igennem.

Følgende skal gøres for at sikre at radiatoren virker optimalt:

1. Masser termostaten

2. Udluft radiatoren (Dette gælder primært for 4 sal)

Ved man ikke hvordan dette gøres kan man med fordel se disse to youtube film:

Film 1 (Vi har den anden termostattype han nævner)

Film 2 (Der nævnes man skal bruge en nøgle. Man kan også blot bruge en lige kærvet skruetrækker – Se nederst)

 

Traditionen foreskriver at vi åbner helt op for varmeanlægget den 1. oktober.

Men da det kolde vejr allerede er indtruffet arbejder vi på at få åbnet helt op for varmen tidligere end d. 1/10.

 

(Lige kærvet skruetrækker)

 

Cykeloprydning

Det er blevet tid til en cykeloprydning på ejendommen.

Det vil foregå sådan at der i den kommende uge vil blive sat en strips på alle cykler der holder parkeret foran ejendommen og i gården.

I uge 39 vil de cykler hvor strips’en IKKE er blevet fjernet blive samlet sammen og sat i ”karantæne” ved affaldsskurene i gården.

Der vil de stå frem til storskraldsafhentningen den 11/10.

Er man derfor ude og rejse eller andet i den kommende 3 uger vil man frem til den 11/10 kunne hente sin cykel ved affaldsskurene.

Skulle der være nogle spørgsmål kan de sendes til vicevaert@bryggervangen.com

Med venlig hilsen

Viceværten

Haveorden – påmindelse

Selvom sommeren desværre ser ud til at være ved sin ende, ser vi behov for at skrive en påmindelse om vores haveorden.

Når man benytter haven skal man efterlade den som man selv vil modtage den.

Det betyder blandt andet  at man skal:

– Sætte låg på sandkassen

– Rydde legetøj op, så det ikke ligger i vejen

– Sætter borde og stole på plads

– Renser grillene efter brug

ALDRIG SMIDDER KUL I AFFALDSSPANDEN – der er en askespand til varme kul

– Lægger hynderne på plads i hyndeboksene

Vi håber alle vil være med til at holde vores have og fællesarealer pæne, så det er rart for alle at komme der.

Her kan man læse hele hus- og haveordenen 

Rettelse mht. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling

I informationsskrivelsen, der er vedlagt invitationen til ekstraordinær generalforsamling, står der i afsnittet “LAR-demonstrationsprojektets indflydelse på vores gård” :

Der vil blive dannet er gård-lag, som vil stå for driften af gården. Denne vil koste cirka 80 kr. pr. lejlighed pr. måned svarende til cirka 150.000 ,- pr. år. Her skal vores nuværende udgifter til drift af gården.

Der skulle stå at vores nuværende udgifter til drift af gården skal fratrækkes de 150.000,- pr. år.

Ekstraordinær generalforsamling d. 27/8-2013 kl. 18:30 i gården

Ønsker vi som forening at deltage som LAR-demonstrationsprojekt?

 

General information om LAR projektet

Følgende er et uddrag fra kommunens hjemmeside vedr. ”Klimakvarter”

http://www.klimakvarter.dk/projekter/gaardrum/

FREMTIDENS GÅRDHAVER

Regnvand og de større regnmængder er en ressource i fremtidens gårdhaver.

København kommunes klimatilpasningsindsats skal gøre byen bedre at leve i. Det vil vi bl.a. gøre ved at renovere trængende gårdhaver med integrerede LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Regnvandet skal bidrage til at gøre gårdhaverne grønnere, mere rekreative og rare at opholde sig i. En grønnere gård er også kølig på meget varme sommerdage og har et mere levende plante-, insekt- og fugleliv.

LAR-DEMONSTRATIONSPROJEKTER

Politikerne i Københavns Kommune har afsat ca. 20 mio. kr. til to demonstrationsprojekter, der gennemføres i Skt. Kjelds Klimakvarter i 2013-16.

Demonstrationsprojekterne skal fungere som et godt eksempel på, hvordan man kan klimasikre byen i forhold til at håndtere større regnmængder og samtidig skabe gode rekreative løsninger for beboerne.

Fremtidens gårdhaver med integrerede rekreative LAR-løsninger skal udvikles i et samarbejdsdrevent innovationsforløb sammen med beboere, kommune og andre relevante samarbejds- og sparringspartnere.[1]

 

Vores forenings rolle i forbindelse med LAR-demonstrationsprojekt

Vores karre er blevet udvalgt til at blive et LAR-Demonstrationsprojekt. Det kræver dog vores ejerforenings samt leje- og andelsforeningens, i vores karre, accept.

Derfor ønsker vi at få afklaring på hvorvidt vi som ejerforeningen vil deltage i projektet. Hvis vi siger ja, vil det have en lang række konsekvenser for udsenet og driften af vores gård.

Kommunen har sat et krav om at vores accept beror på mindst 2/3 af foreningen stemmer for. Dvs. 2/3 af foreningen skal stemme for. Det er derfor vigtigt at du giver en anden ejer eller bestyrelsen fuldmagt på dine vegne hvis du er forhindret i at møde op til den ekstraordinære generalforsamling.

Vi vil i de næste to afsnit forsøge at beskrive projektets indflydelse på vores gård, og hvilken ressource det kræver af såvel ejerforeningen samt beboerne i foreningen.

LAR-demonstrationsprojektets indflydelse på vores gård

–          Vores gård som den er i dag vil forsvinde, og gården vil blive lagt sammen med de 2 andre gårde i vores karre. Hvilket skaber en stor fælles gård.

–          Der skal dannes et gårdlag i samarbejde med leje- og andelsforeningen til drift og vedligehold af den nye samlede gård.

–          Al regnvand på tagfladerne der vender ind mod gården vil blive afledt lokalt i den nye fælles gård. Hvilket medfører en mindre vandafledningsudgift.

–          Der vil formentligt blive bygget nye affaldsskure og skure – betalt af projektet.

–          Der vil blive dannet et gård-lag, som vil stå for driften af gården. Denne vil koste cirka 80 kr. pr. lejlighed pr. måned svarende til cirka 150.000 pr. år. Her skal vores nuværende udgifter til drift af gården. Vores gårdhave passes primært af frivillige hænder, vi har derfor næsten ingen udgifter til driften af gården nu.

–          Hvis der skal laves ny kloakering i gården skal dette betales af vores forening, det dækker projektet ikke.

Læs mere om ”fremtidens gård” og hvad det medfører i vedlagte pjece ”Spørgsmål & svar FREMTIDENS GÅRDHAVE  ved Skt. Kjelds Plads”.

 

Beboerinddragelse i LAR Projektet

Hvis vi stemmer for at deltage som LAR-demonstrationsprojekt, og leje- samt andelsforeningen gør det samme. Vil der i efteråret starte en udbudsfase hvor projektet bliver udbudt til relevante arkitekter og ingeniører.

Vi er derfor ikke blevet præsenteret for nogen forslag til hvordan den store fælles gård ville kunne se ud, da det først er i udbudsfasen der vil komme skitser på et eventuelt udseende.

I udbudsfasen ønsker Klimakvarter, den kommunale instans som administrerer projektet, så meget brugerinddragelse som muligt.

Her har man som ejer i vores forening mulighed for at komme med sine ønsker og forslag til hvordan man ønsker den ny fælles gårde skal udformes.

Generelt gennem hele projektet ønsker kommunen at beboere bliver inddraget, da kommunen ikke vil drive projektet i en retning som vi som kommende brugere ikke ønsker.

Det skal dog understreges at projektet vil blive planlagt, styret og udført af hhv. Klimakvarter og de rådgivere(arkitekter og ingeniører) samt den entreprenør der bliver udvalgt.

Projektets udførelse beror ikke på nogen frivillig arbejdsindsats fra os som forening eller beboer.

Det er kun i planlægningen, altså udformningen, af projektets udseende og funktion, man ønsker os som forenings, holdninger og ønsker.[1] Kilde: http://www.klimakvarter.dk/projekter/gaardrum/

Rotte set i kælderen, Bryggervangen

Der er desværre blevet set en rotte i kælderen ved Bryggervangen 12.

Kommunens rottefænger bliver sat på sagen, og affaldsskaktene i Ourøgade 19 & 21 Samt Bryggervangen 12, 14 og 16 er lukket indtil rotten er fanget. Dette er for at fjerne dens fødekilde. Indtil skaktene er åbne igen henvises der til containerne i begge affaldsskure i gården.

Alle beboere i ovennævnte opgange bør have modtaget denne skrivelse.

 

LAR gårdprojekt

Københavns Kommune har forskellige projekter igang, der sigter mod at lede regnvand væk fra kloakerne. I den forbindelse har kommunen startet en række LAR projekt. Du kan læse mere om det projektet her: Link.

Kommunen har udvalgt tre karrér som er kommet i betragtning til at modtage en total gårdrenovering. Renoveringen skal være med til at lave gården om til en LAR-gård, hvor størstedelen af regnvandet bliver ledt ned i jorden i gården.

Hvis man som karré ønsker at komme med i projektet er et af kravene at størstedelen af ejendommens beboere/ejere skal være indstillet på at gå med i projektet. Derfor har vi lavet dette lille spørgeskema, som du meget gerne må udfylde.

På forhånd tak for din deltagelse.