Affaldsskaktene er genåbnet

Rotten er fanget og er død. Vi kan derfor genåbne affaldsskaktene fra Ourøgade 23 til Sankt Kjelds Gade 23. De er genåbnet idag.

Husk retningslinjerne for brugen af affaldsskaktene:

Affaldsskakter

Skakten må kun bruges til forsvarligt indpakket husholdningsaffald i moderate mængder. Posen skal være forsynet med en solid knude inden den nedkastes, således affaldet bliver i posen – selv efter fald fra 4. sal.

Ingen skarpe eller spidse genstande må kastes i skakten, da de laver hul i skaktposen i kælderen. En buket visne blomster er fx en spids genstand. Aviser, reklamer, telefonbøger, papkasser og pizzabakker må ikke kastes i skakten. Porcelæn, flasker, marmelade- eller rødbedeglas må ikke kastes i skakten. Flydende affald, ildelugtende affald, fordærvede madvarer og bleer må ikke kastes i skakten.

Så er rotten død

Fælderne skal, efter anvisning fra Københavns Kommune, stå lidt tid endnu så vi sikrer os
at der ikke er flere rotter.

Skakterne bliver åbnet i starten af uge 4.

Vi beklager de gener det har måtte medføre og takker for jeres tålmodighed.

Med venlig hilsen

LenKon I/S (Viceværter for E/F Bryggervangen)

Godt nytår!

Bestyrelsen ønsker såvel ejere som lejere på Ejendommen et rigtig godt nytår. Tak for året der rundede af med et brag – specielt en stor tak til alle jer, som har givet en hjælpende hånd til såvel fælles arbejdsdag, som når vi har haft brug for lidt ekstra hjælp med ekstraordinære opgaver rundt om på vores fælles ejendom.

Vi sætter stor pris på det konstruktive samarbejde og glædes over hver dag, at komme et skridt videre med de mange opgaver vi gerne vil løse.

Snart skal vi i gang med 1 års gennemgang af vores fælles rørprojekt. Det betyder, at det er sidste mulighed for at melde ind såfremt, der skulle være fejl på det udførte arbejde. Hold derfor øje med yderligere information om, hvordan du kan melde ind, som vil blive lagt på WWW i nærmeste fremtid.

Generalforsamlingen har vi også på plads i det nye år – sæt derfor allerede nu X i din nye kalender. Torsdag d. 18. April 2013 – som vanligt vil generalforsamlingen finde sted i vores fælles have.

Rottegift i kælderen

I et sidste forsøg på at få aflivet rotten vil der blive placeret kasser med rottegift i kælderen. Giften vil selvfølgelig blive placeret forsvarligt i kasser rundt omkring i kælderen. Lenkon vil løbende gennemgå kælderen for at sikre at vi får lokaliseret rotten hurtigst muligt efter den er død.

Det vil dog være en god ide hvis du selv holder lidt øje med dit kælderrum. Rotten vil nemlig højest sandsynligt lægge sig et sted og dø, efter den har indtaget giften.

Rotte nyt

Vi arbejder fortsat på at fange rotten. Vi prøver nu et sidste tiltag. Forsøget kører de næste 2 uger. Hvis det heller ikke lykkedes skal samtlige rum tømmes i området, ét efter ét.

Det gør sig gældende for: fra Sankt Kjeldsgade 23 til Ourøgade 23.

– Af samme årsag er skaktene fortsat lukkede.

Vi anbefaler på det kraftigste at, at man får ryttet op i sit kælderrum hurtigst muligt. Hermed kan rottefængeren nemmere komme til.

Det gælder alle kælderrum Fra SKG 23 til O23.

Har man fodder eller lign. til husdyr i sit kælderrum bedes dette fjernet, da det kan være fødekilde for rotten.

Tilmed bedes du informere viceværten hvis du har eller har haft foder liggende inden for de sidste 2 måneder. Hermed kan vi indskrænke fødekilden til rotten.

Henvend dig venligst til: vicevaert@bryggervangen.com

 

 

Rotte-nyt

Rotten er desværre ikke fanget endnu.

Affaldsskaktene fra Sankt Kjeldsgade 23 til Ourøgade 23 er derfor fortsat lukkede.

Vi arbejder på at få fanget rotten hurtigst muligt.

Da næste skridt er at kælderrummene skal gennemsøges for rotten, anbefaler vi, at man får ryttet op i sit kælderrum hurtigst muligt, så det er rottefængeren kan komme til.

Det gælder alle kælderrum Fra SKG 23 til O23.

 

Barnevognsrum

Vi har 2 ledige pladser i barnevognsrummet i kælderen under Bryggervangen 12.

Hvis man er interesseret skal man sende en mail til bestyrelse@bryggervangen.com, så kommer man med i lodtrækningen. Fristen for tilmelding er d. 25/10.

Man får sin plads i 6 måneder.

 

Rotten i kælderen

Rotten vil desværre ikke forsvinde af sig selv. Kælderen under Ourøgade 33 til 27 vil derfor han over weekenden blive opdelt i afsnit. Dette gøres for at få lokaliseret præcist hvor rotten befinder sig. Opdelingen vil betyde at der ikke vil være fri passage igennem hele kælderen, forhindringerne er dog til at passere da de ikke vil være højere end 50 cm.

Bryggervangen til debat

Tirsdag den 9. oktober kl. 19 åbner vi dialogen om Bryggervangen. Den “grønne kilde” på Bryggervangen er en af vores mest ambitiøse ideer. Vi forestiller os et sammenhængende grønt bånd, der forbinder Fælledparken og Kildevældsparken, og som kan lede regnvandet ned mod havnen, når der er styrtregn.
…men hvor er de største potentialer? …og hvordan ser de lokale behov ud? Vær med til at give et svar på vores workshop tirsdag den 9. oktober kl. 19 på sekretariatet, Vennemindevej 39, st.
Læs mere på klimakvarter.dk