Dele af kloaken renoveres

Kære beboere,

I løbet af uge 40 påbegyndes renovering af en del af kloaken i gården ved området omkring Bryggervangen. Det forventes at arbejdet forestår i 1-2 uger.
Dette påbegyndes for at udbedre de mest kritiske forhold, som er observeret i forbindelse med TV-inspektionen.

Det skulle ikke være nødvendigt at have adgang til kælderrum i forbindelse med arbejdet.

Arbejdet vil ske i dagtimerne, og kloakmester har lovet at tage hensyn til eventuelle støjgener.

Vi opfordrer som altid til, at kælderdøre til gården holdes lukkede.

Vi håber på forståelse.

Mange hilsner fra Bryggervangens bestyrelse