Årshjul

Følgende begivenheder er tilbagevendende i foreningen:

  • 15. marts: Frist for indlevering af forslag til generalforsamlingen.
  • Medio april: Generalforsamling. Den præcise dato afgøres år til år af hensyn til koordinering med administrator og for at undgå helligdage/ferier.
  • Sidste søndag i april: Arbejdsdag.
  • Første søndag i september: Arbejdsdag.