Ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Bestyrelsen vil gerne minde alle ejere om den ekstraordinære generalforsamling, som foregår onsdag d. 14. oktober kl 18.

Alle ejere har fået tilsendt information om forslag og indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. Har du endnu ikke modtaget dette, er det på vej i posten.

Af hensyn til COVID-19 og smittefaren herfra henstiller bestyrelsen til, at så mange ejere som muligt benytter sig af muligheden for at stemme ved brug af den fuldmagt, som følger med indkaldelsen.
Hvis du ikke har mulighed for at printe fuldmagten, er det tilladt at sende en mail til bestyrelse@bryggervangen.com, hvor du oplyser dit fulde navn og ejerlejlighedsnr., samt hvad du ønsker at stemme.

Derfor; mød kun op til den ekstraordinære generalforsamling, hvis du finder det absolut nødvendigt. Hvis du gør, så respektér venligst de aktuelle henstillinger om at holde afstand og brug så kort tid sammen med andre som muligt.

Der henstilles til ovenstående fremgangsmåde for at sikre vores alles sundhed, men samtidig med ønsket om, at alle kan blive hørt og har mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. Såfremt der måtte være indsigelse mod ovenstående fremgangsmåde bedes dette meddelt bestyrelsen senest den 13. oktober 2020 kl. 12.00.

Såfremt du har spørgsmål, du ønsker afklaret inden brug af fuldmagten, kan du skrive en mail til bestyrelsen, som sidder klar med svar.

Aflevering af fuldmagter eller stemmeafgivelse kan ske via mail og sendes til bestyrelse@bryggervangen.com eller afleveres i den sorte postkasse i gården ved kælderen til Ourøgade 33.
Bemærk venligst, at mailadressen i indkaldelsen desværre indeholder en tastefejl – ovenstående mailadresse er korrekt.

Venlige hilsner fra bestyrelsen