Fælles søndag

I går fik vi afholdt fælles søndag, med stor succes.

Der var et stort fremmøde. Og vi fik ordnet rigtig mange ting på fællesarealerne. Bl.a. malet stakit, beskåret planter, ryttet ud i kælderen, ryttet byttehjørnet, skabt et planterum (trappenedgang v. O25),  bygget skelet til tag på skraldeskur og en masse andet.

I højt humør og god stemning fik vi afsluttet dagen med fællesspisning i gården.

Bestyrelsen vil gerne takke alle de fremmødte. Det var super at få jeres opbakning til dagen. Og vi håber at se jer til fremtidige fællessøndag.

Man kan se billeder fra dagen her.