Fortsættelse af kloakprojekt i gården og det videre forløb

Kære beboere,

Grundet såvel finansiering som corona og heraf afledte udfordringer, har vi desværre måtte sætte projektet i gården på pause. Det har aldrig været hverken kloakfirmaet eller bestyrelsen intention, at stoppe efter der var gravet op i kælderen. Desværre har mange faktorer gjort, at vi mente det på det givne tidspunkt, var bedre at stoppe op.

Dog må vi desværre også sande, at der tidligst kan blive afstemning om selve gårdprojektet ultimo 2020, i værste fald i begyndelsen af det nye år.

Bestyrelsen har nu undersøgt mulighed for, at kloakfirmaet kan starte op på det arbejde, som vedrører de lige nu opgravede kælderrum og tilhørende område i gården, så vi forhåbentlig kan få afsluttet disse, og de berørte beboere kan vende tilbage til eget kælderrum inden årets udgang.

Arbejdet med kloak, gård og kælder genstarter derfor mandag d. 5. oktober 2020.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører, men er glade for igen at komme et stykke videre med arbejdet omkring kloakken.

Bestyrelsen arbejder intenst med såvel rådgivende ingeniører samt projektafdelingen hos administrator ift. projektering, hjemtagelse af finansieringsmuligheder ,samt oplæg og dernæst planlægning af afstemning.
Dog kan vi endnu ikke sige noget tidspunkt for afstemning af projektet, da vi stadig/igen er underlagt corona restriktioner.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen