Gårdhaveprojekt – det videre forløb

Kære beboere, 

Står din cykel/andre personlige genstande i det lysegrå skur eller i gården ved Sankt Kjelds gade? Fjern den venligst fra gården af hensyn til gårdhaveprojektet.

Efter den ekstraordinære generalforsamling har det nu været muligt for bestyrelsen og havegruppen, at komme videre med aftalerne i forhold til blandt andet bank og byggekredit. Det betyder også, at vi kan komme videre med både kloakfirmaet og nu også brolægger. Alt i alt tegner der sig et billede af, at vi fra nu og i løbet af august, kan tage et ordentligt ryk med projektet i gården.

I forhold til kloak, så vil der i de kommende uger blive gravet omkring kælderen under selve gården ved varmecentralen (hjørnet af gården ved Ourøgade og Sankt Kjelds Gade). Det er et kringlet hjørne, hvor kloakfirmaet er blevet bedt om, at minimere opgravning af have og passe rigtig godt på eksisterende træer og planter.

Pladsen i dette område af gården, vil i de kommende uger blive endnu mere trængt. Der skal graves op samtidig med, at der skal være plads til materialer, maskiner og affaldscontainere. Det forventes, at de to lysegrå skure/overdækninger, hvor der pt. opbevares cykler og diverse havemaskiner skal rives ned snarest muligt.
Derudover er vi i disse dage samtidig i dialog med brolæggere om, at der allerede i løbet af august kan startes op med ny belægning i gården. Her er planen, at der startes ved det lille skraldeskur i gården ved Bryggervangen, og følger samme rækkefølge, som kloakfirmaet har renoveret gården.

Derfor har Bestyrelsen og Havegruppen brug for alles hjælp i forhold til opbevaring og ’trafik’ i gården. Vi henstiller til, at cykler og andre genstande, enten parkeres på gaden eller i egne kælderrum. Det er midlertidigt muligt at parkere og bruge arealerne, som allerede er færdige i forhold til kloakdelen, men når brolæggeren går i gang med at lægge fliser (begyndende fra Bryggervangen), vil dette område også være spærret. 

Det overdækkede cykelskur skal tømmes. Ligeledes skal området udenfor skraldeskurene ved Sankt Kjelds Gade ryddes. Det vil naturligvis være bedst, hvis ejere og beboere selv sørger for, at cykler eller andet fjernes og eventuelt placeres foran bygningen ude på gaden. Hvis ikke cyklerne er fjernet inden d. 26. juli 2021 (meget gerne tidligere), vil ejendomsservicen sørge for, at de vil blive flyttet ud på gaden.
Vi går nu ind i en periode, hvor vi henstiller til, at alle private genstande fjernes fra gården. Vi vil melde ud løbende, som arbejdet skrider frem.

Vi igangsætter også snarligt en cykeloprydning efter gældende regler, men inden denne er færdigeksekveret, skal vi gerne være nået meget længere med gården. Information omkring cykeloprydningen, vil blive meldt ud særskilt.

Vi beklager meget de gener, som der måtte være i forbindelse med denne udmelding, men håber samtidig på en smidig overgang, så vi undgår unødige stop og eventuelle forsinkelser.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com

Venlige sommerhilsner fra bestyrelsen & havegruppen