Hovedrengøring af kælderarealer

Kære beboere,

I løbet af oktober måned vil der blive udført hovedrengøring af fællesarealer i kælderen.

Arbejdet påbegyndes primo oktober og bliver taget i etaper. Det forventes afsluttet inden udgangen af oktober.

Der vil blive sprøjtet sæbe på de fælles arealer, og vasket grundigt efter. Firmaet, som udfører opgaven, vil gøre alt for at tage hensyn til ejendele i kælderrummene.

Vi gør igen opmærksom på, at der ikke må stå ting i fællesarealer, hverken kælder- eller opgange i henhold til brandmyndighederne.

Venlig hilsen fra Bryggervangens bestyrelse