Ingen brug af affaldsskakter i Ourøgade 33-27 eller adgang i kælderen fra Ourøgade nr. 33 til og med nr. 27

Fra og med onsdag den 6. februar må man ikke færdes i kælderen mellem opgangene fra Ourøgade nr. 33 til og med nr. 27. Ligeledes må affaldsskakterne heller ikke benyttes i opgangene. De vil derfor blive plomberet.

Dette sker som led indsatsen for at komme vores rotteproblem til livs. Pt. forventer vi, at der vil være adgang til kælderen igen efter omkring 2 uger, men gå ikke i kælderen før du modtager besked om at adgang igen er tilladt fra vicevært og bestyrelse.

Ifm. arbejdet vil der sættes fælder og lægges særligt pulver ud og hvis nogen færdes i dette vil det stærk reducere mulighederne for at få bugt med problemet.

Det vil fortsat være muligt at tilgå vaskeriet fra Ourøgade nr. 25.

Evt. sprøgsmål kan rettes til bestyrelsen eller viceværten.

/Bestyrelsen