Lukning af kælderen pga. rotter

Kære beboere,

Vi har desværre rotter i kælderen igen.
Denne gang fra opgangene Ourøgade 21 til og med Bryggervangen 16.

Skadedyrsbekæmperne har bebudet, at kælderen skal lukkes fra
onsdag d. 6/11 og i første omgang en eller to måneder frem for at få bekæmpet rotterne dernede. 

Det betyder helt konkret at:
– hele kælderarealet, altså inklusiv egne kælderrum, vil være aflukket fra og med onsdag d. 6/11
– skraldeskakterne vil blive lukket. Skrald skal smides ud i de respektive containere i gården. Husk, at låg på container skal være lukket / kunne lukkes, for ikke at tillokke yderligere rotter eller andet utøj
– hvis I har brug for at tilgå ejendele i jeres kælderrum skal de hentes ud inden onsdag d. 6/11. Husk, at desinficere alt I tager med op, da det kan have været i kontakt med rotter

Vi ved godt, at det er meget ubelejligt, men der er desværre ingen vej udenom.

Jo bedre folk respekterer aflukningen, desto hurtigere kan vi åbne op igen.  

Venlige hilsner fra Bestyrelsen