Murbrokker ved Sankt Kjelds Gade

Der har i de sidste mange uger ligget bygningsaffald på parkeringspladsen ved Sankt Kjelds Gade. Dette bedes hurtigst muligt fjernet af rette ejermand.
Privat bygningsaffald er ikke en del af entreprisen for rørprojektet og ej heller en opgave, der hører under vores ejendomsservice.

Vi håber, at det er en “forglemmelse” fra vedkommende, som har fået renoveret lejligheden. Således, at vi undgår at alle skal betale for, at en lejlighed ikke formår at overholde reglerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.