OBS: der støbes gulv i kælderen

Kære beboere,

Vi vil blot gøre opmærksom på, at der de næste dage vil blive støbt gulv i kælderen under Ourøgade, hvor der har været gravet op i forbindelse med kloakprojektet.

Vi henstiller til, at man ikke færdes i kælderen under Ourøgade 31-33 resten af ugen (fra onsdag d. 21/7 til og med fredag d. 23/7). Der vil blive stillet afspærring op, og når denne er fjernet igen, må man færdes på det nye gulv.

Vi takker for forståelsen og håber ikke det giver for store gener.

Venlige sommerhilsner fra bestyrelsen