OBS: Rydning af kælderrum

Kære beboere,

Grundet den henstilling / påbud fra Københavns Kommune, som vi i bestyrelsen tidligere har orienteret om på www.bryggervangen.com, er vores ejerforening nødsaget til hurtigst muligt at udbedre skade på defekte rør og kloak i gården.

Angående kælderrum tilhørende beboere fra opgange: Sankt Kjelds Gade 23 og Ourøgade 33: Desværre går de defekte rør igennem kælderrum nr. 41 og nr. 45, hvorfor vi skal bede om adgang samt, at disse kælderrum ryddes således, at skaden kan udbedres.

Arbejdet skal igangsættes allerede d. 2. Januar 2019, så vi vil venligst bede jer tømme kælderrummene nr. 41 og nr. 45 helt eller ca med en radius af en 1-2 meter fra de rør, som er i jeres kælderrum.

Samtidig vil vi bede jer om, at lægge nøgle til hhv. kælderrum nr. 41 og nr. 45 i en kuvert, og aflevere den i sorte postkasse i gården ved kældertrappen til Ourøgade 33. Helst inden den 2. Januar 2019.

Kælderrum liggende omkring nr. 41 og nr. 45 vil muligvis opleve støv i perioden. Tag derfor et kig i dit rum, og vær sikker på, at der er dækket af, så støv ikke kan beskadige effekter i dit kælderrum.

Skulle der være udfordring med at finde plads til de ting, som er i kælderrummene nr. 41 og nr. 45, vil bestyrelsen forsøge at være behjælpelig med midlertidig plads. Hvis der er behov for koordinering, send venligst en mail til bestyrelse@bryggervangen.com

Vi ved desværre endnu ikke, hvor lang tid arbejdet vil stå på, men vi vil selvfølgelig holde jer opdaterede via hjemmesiden.

Bestyrelsen beklager de gener det måtte have, men vi er desværre nødsaget til at handle hurtigt på henstillingen fra Kommunen, for at undgå at vi lander i en situation, hvor vi skal betale dagsbøder.

Ønsker om et godt nytår fra bestyrelsen