Opdatering og nye informationer omkring kloak- og gårdhaveprojekt

Kære beboere,

Hermed opdatering på gårdhaveprojekt og en henstilling i forhold til dette.

Gårdprojektet går nu ind i en ny fase, hvor der blandt andet påbegyndes flisebelægning i gården. Belægningsarbejdet starter ved det lille skraldeskur ved Bryggervangen, og følger så i den del af gården, hvor kloakarbejdet er afsluttet.

Før fliserne endelig kan lægges, vil der være en hel del arbejde med at planere og rette grus og sand til, for at fliserne ligger korrekt og med den rette hældning i forhold til nedbør. I forbindelse med dette vil der være sat snore op, som fliserne placeres efter. Det er derfor meget vigtigt, at ingen kommer til at røre eller rykke ved disses placering. Vi er derfor nødt til at bede alle om ikke, at benytte den ende af gården, hvor belægningsarbejdet foregår. Det vil koste både tid og penge, hvis dette ikke overholdes.

 Henover de næste uger, betyder dette konkret:

  • Gårdarealet ved Bryggervangen 12-14-16 samt Ourøgade 19 til 29 må ikke benyttes, ej heller betrædes. (Adgang forbudt via kælderen til gården!)
  • Kælderdørene mod gården vil være lukkede, og man må ikke gå den vej op i gården.
  • Cykler og andre genstande i denne ende af gården bedes fjernet hurtigst muligt. Der henstilles til at stille på gaden eller eget kælderrum.
  • Skraldeskuret ved Bryggervangen vil være lukket, og der kan ikke afleveres skrald i denne ende af gården. Der henvises til at gå igennem porten ved Sankt Kjelds Gade, og benytte skraldecontainere dér.
  • Man må gerne benytte haven, blot ikke gennem selve gårdarealet, hvor arbejdet udføres. Benyt gerne porten.
  • Skraldeskakterne i det berørte område vil blive tømt af vores ejendomsservice via gaden. Vi henstiller til, at man fortsat kun putter almindeligt husholdningsaffald i aflukkede poser i skakterne. Al andet skrald bedes afleveret i de respektive affaldscontainere i gården eller på nærmeste genbrugsstation. Dette er til stadighed et stort og kostbart problem på ejendommen.

I forhold til selve kloak-delen, så fortsættes arbejdet omkring ’knudepunktet’ i gården ved Sankt Kjelds Gade og frem til porten. Snart vil der blive gravet op hen over gården ved Sankt Kjelds Gade, og der er derfor etableret en midlertidig gennemgang til haven, via det grønne skraldeskur. En del af affaldscontainerne er rykket ud på det areal, hvor de nedrevne skure har stået, så affaldscontainerne står tættest på porten.

Vi gør venligst opmærksom på, at de store containere på gaden, kun er til det bygningsaffald, som gårdprojektet håndterer. Der opleves desværre i øjeblikket, at en del andet affald placeres i disse store containere på gaden, hvilket giver os nogle ekstra omkostninger og sorteringsarbejde.

Vi håber, at I alle vil være med til at overholde ovenstående, så vi også i august måned vil kunne opleve en betydelig fremgang for gårdhaveprojektet.

På forhånd mange tak!

Mange sommerhilsner fra
Havegruppen & Bestyrelsen