Opdatering på kælderarbejde

Kære beboere,

Nu er der efterhånden gået godt en måned med projektet om at eliminere rotter under Bryggervangen.

Kloakmesteren melder, at der er fjernet en del rotter – dog ønsker Københavns Kommune at opretholder fælderne. Samtidig oplyser kloakmesteren, at alle defekte rør nu er reparerede, men at udgravningen omkring rørene først kan tildækkes, og dermed reetablere gulvet, når den udvendige del er afsluttet.

Bestyrelsen havde håbet på adgang til kælderen inden jul, men vi er af Københavns Kommune og kloakmester blevet anbefalet først at åbne for kælderen, når det udvendige arbejde er afsluttet.

Den sidste oplysning vi har fået er at det vil ske i anden halvdel af januar.

Bestyrelsen er opmærksom på at en del beboere gerne vil ned og afhente enkelte egendele og vi vil forsøge at imødekomme det, hvis I henvender jer direkte til bestyrelse og vicevært på mail. Husk at skrive, hvilket kælderrum det drejer sig om.

Vi gør igen opmærksom på, at der har været rotter i kælderen, og det kan have sat sine spor (ekskrementer), hvorfor vi endnu engang opfordrer til at alle ejendele rengøres/desinficeres før de tages i brug.

Vi beklager de gener dette medføre og beder om tålmodighed i juletiden.

Julehilsner fra Bestyrelsen