Opdatering på rottesag

Kære beboere,

Formiddagens aktion mod kælderrotten har været succesfuld – en stor styg rotte er blevet fjernet. 

Kælderen er endnu aflukket for at sikre, at der virkelig kun var én rotte. Bestyrelsen beholder derfor de indleverede nøgler for nu.
Inden mandag skriver vi, efter yderligere dialog med Københavns Kommune. ud omkring genåbning af hele kælderen. 

Da rotten længe har haft ophold i et eller flere kælderrum er der sundheds- og hygiejnemæssige forhold, som vi skal have håndteret korrekt i forbindelse med genåbning, dels for beboernes sundhed og dels for at forhindre flere rottebesøg.
Mere info følger inden mandag.

Opsummering er, at rotten er fjernet, men at kælderen forsat er lukket indtil videre information gives i løbet af weekenden.

Bedste hilsner fra Bestyrelsen