Cykeloprydning step 2.

Kære beboere

Der er nu sat strips på alle cykler, så i bedes huske at få dem klippet af.

Er de ikke klippet af inden d. 1-2 juni, vil cyklerne med strips blive sat ned i det område, hvor der før var storskrald, hvor de vil stå i 3 ugers tid inden de bliver afhentet af Københavns Kommune.

Mvh

Viceværten

Cykeloprydning

Kære beboere

Så er det tid til cykeloprydning.

I weekenden bliver der sat strips på jeres cykler. Hvis ikke stripsene er fjernet inden for 14 dage, vil cyklerne blive flyttet ned omkring porten, hvor de vil stå i tre uger, og derefter blive hentet af Københavns kommune. I vil løbende blive orienteret, når der sker et nyt step.

Mvh

Viceværten

Gårdhaveprojekt: opdatering efter generalforsamling

Kære beboere,

Bestyrelsen og havegruppen har nu fået opgjort resultatet efter den tilkendegivelse, vi bad om under generalforsamlingen d. 24/4 2019.

Resultatet viser en overvægt af interesse for mulighed B og derefter C og A.
Alle input vedr. gårdhaveprojektet tages til efterretning i Havegruppen og vi arbejder nu videre frem mod en ekstraordinær generalforsamling.

Følg med her på hjemmesiden for flere opdateringer om gårdhaveprojektet.

Venlig hilsen fra Havegruppen

Arbejdsdag på søndag aflyses!

Kære beboere,

Som nogle måske lagde mærke til på generalforsamlingen i går, var der ganske lille opbakning til arbejdsdagen på søndag.

Bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse arbejdsdagen på søndag.

Vi ønsker stadig forslag til hvad en arbejdsdag i fremtiden kan bruges til. Vi kan som altid kontaktes på bestyrelse@bryggervangen.com

Venlig hilsen Bestyrelsen

Barnevognsrum 1/5-2019

Så er det tid til lodtrækning af pladser i barnevognsrummet. Der er plads til 2 barnevogne. Er man interesseret i en plads bedes man skrive en mail til vicevaert@bryggervangen.com.
Mailen skal indeholde

Navn
Adresse
Kontaktoplysninger (mail)

Der vil blive trukket lod d. 1. maj og man får sin nøgle deromkring.
Hvis man “vinder” lodtrækningen, har man nøglen i et halv år frem, og bliver bedt om at aflevere den tilbage omkring November 2019 – det er muligt at forlænge, hvis man vinder lodtrækningen til den tid.

Dem der anvender barnevognsrummet nu bedes aflevere deres nøgler tilbage i postkassen Ourøgade 33 kontor senest d. 30/4-19.

Mvh

Viceværten

Information om generalforsamling

Kære beboere,

Vi nærmer os generalforsamlingen, og herunder følger information om tid og sted – husk at orientere dig i materialet længere ned og at medbringe din stemmeseddel.

Tid: onsdag d. 24. april kl. 18.00

Sted: mødelokale i kælderen Sankt Kjelds Gade 3 (indgang ved Niels Steensens Kollegium – se billeder herunder)

Kort over ruten til generalforsamlingen
Her skal du gå ind til generalforsamlingen 🙂

Se i øvrigt materiale til generalforsamling under fanen “Dokumenter” samt tidligere opslag fra Havegruppen:

Vel mødt!

Venlig hilsen fra bestyrelsen

Update rotte

Kære beboere

Den sidste rotte er endnu ikke blevet fanget. Jeg har løbende kontakt med Københavns kommunes skadedyrsafdeling, der kigger i kælderen et par gange om ugen.

Jeg fik at vide i dag, at hvis ikke den bliver fanget inden påskeferien er slut, så bliver vi nødt til at tømme kælderrum og de kommer ud med hunde osv. Så vi håber den bliver fanget.

I hører nærmere.

Mvh

Viceværten

Samlet materiale om gårdhaveprojekt

Kære beboere,

Havegruppen har nu samlet det sidste opdaterede materiale vedr. gårdhaveprojektet, som du kan finde i links herunder.
Materialet svarer til det, som er blevet sendt med i indkaldelsen til dette års generalforsamling.

Uanset hvilken model vi ender med, vil det være et omfangsrigt projekt.
Derfor ønsker bestyrelsen og havegruppen at så mange ejere som muligt orienterer sig og tager stilling til, hvad der skal ske med den fremtidige gård.

God læselyst – vi ser frem til at høre Jeres mening på generalforsamlingen.

Mange venlige hilsner fra havegruppen og bestyrelsen

Opdatering på rotteproblemet

Kære beboere

Hermed status på rotteproblemet i kælder ved Ourøgade.

Der er en rotte tilbage, og Københavns skadedyr afdeling regner med at det tager 3-4 uger. De sammenligner med en lign. sag, de har et andet sted i København, hvor det har taget over 6 måneder, men fordi at vi har reageret hurtigt, og har ladet rotterne få ro til at gå i fælderne, går det så meget hurtigere hos os.

Hvis man i yderste tilfælde har brug for noget i sit kælderrum i den aflukkede del af Ourøgade, bedes man kontakte vicevaert@bryggervangen.com, så må vi se om vi kan finde en måde at gøre det på.

På forhånd tak

Viceværten

Status på gårdhaveprojekt

Kære beboere,

Hermed en forårshilsen og en opdatering fra havegruppen.

Fristen for input til gårdhaveprojektet udløb d. 20. januar. Vi har ikke fået mange tilbagemelderinger, men vi ser selvfølgelig på dem vi har fået, og hvordan disse kan indarbejdes i tegninger og planer.

Som vi allerede har oplyst om her på hjemmesiden, har vi store udfordringer foran os med rør/kloaker i gården. Dette har haft stor indflydelse på projektet og oplægget for den fremtidige gårdhave.
Sammen med rådgivende anlægsarkitekt fra firmaet Opland, kigger vi på nye/andre muligheder og arbejder på et oplæg, som vi forventer at have klar til generalforsamling d. 24. april.

Så snart vi ved mere, vil vi orientere via hjemmesiden, så følg med her!

Som nævnt står vi foran en omfattende renovering af kloak, og vi kan dermed desværre ikke begrænse projektet til det synlige i gården.
På baggrund af tv inspektion, ved vi, at der ligger rigtig mange renoveringsopgaver under jorden, som vi skal overveje grundigt, inden vi begynder at planlægge at bygge en helt ny gård ovenpå.

Grundlæggende er tegningerne, som endnu hænger i kælderen, stadig gældende. Med uanede midler ville disse være oplægget for, hvordan den fremtidige gård kunne se ud, men fundamentet vi bygger på skal selvfølgelig grundigt overvejes.

Havegruppen vil, sammen med Opland og administrator, forsøge at stille forslag om såvel finansiering, som tidsplan for gårdens fremtid, til generalforsamling.

Mange hilsner fra havegruppen

Ingen brug af affaldsskakter i Ourøgade 33-27 eller adgang i kælderen fra Ourøgade nr. 33 til og med nr. 27

Fra og med onsdag den 6. februar må man ikke færdes i kælderen mellem opgangene fra Ourøgade nr. 33 til og med nr. 27. Ligeledes må affaldsskakterne heller ikke benyttes i opgangene. De vil derfor blive plomberet.

Dette sker som led indsatsen for at komme vores rotteproblem til livs. Pt. forventer vi, at der vil være adgang til kælderen igen efter omkring 2 uger, men gå ikke i kælderen før du modtager besked om at adgang igen er tilladt fra vicevært og bestyrelse.

Ifm. arbejdet vil der sættes fælder og lægges særligt pulver ud og hvis nogen færdes i dette vil det stærk reducere mulighederne for at få bugt med problemet.

Det vil fortsat være muligt at tilgå vaskeriet fra Ourøgade nr. 25.

Evt. sprøgsmål kan rettes til bestyrelsen eller viceværten.

/Bestyrelsen