Status på gårdhaveprojekt

Kære beboere,

Hermed en forårshilsen og en opdatering fra havegruppen.

Fristen for input til gårdhaveprojektet udløb d. 20. januar. Vi har ikke fået mange tilbagemelderinger, men vi ser selvfølgelig på dem vi har fået, og hvordan disse kan indarbejdes i tegninger og planer.

Som vi allerede har oplyst om her på hjemmesiden, har vi store udfordringer foran os med rør/kloaker i gården. Dette har haft stor indflydelse på projektet og oplægget for den fremtidige gårdhave.
Sammen med rådgivende anlægsarkitekt fra firmaet Opland, kigger vi på nye/andre muligheder og arbejder på et oplæg, som vi forventer at have klar til generalforsamling d. 24. april.

Så snart vi ved mere, vil vi orientere via hjemmesiden, så følg med her!

Som nævnt står vi foran en omfattende renovering af kloak, og vi kan dermed desværre ikke begrænse projektet til det synlige i gården.
På baggrund af tv inspektion, ved vi, at der ligger rigtig mange renoveringsopgaver under jorden, som vi skal overveje grundigt, inden vi begynder at planlægge at bygge en helt ny gård ovenpå.

Grundlæggende er tegningerne, som endnu hænger i kælderen, stadig gældende. Med uanede midler ville disse være oplægget for, hvordan den fremtidige gård kunne se ud, men fundamentet vi bygger på skal selvfølgelig grundigt overvejes.

Havegruppen vil, sammen med Opland og administrator, forsøge at stille forslag om såvel finansiering, som tidsplan for gårdens fremtid, til generalforsamling.

Mange hilsner fra havegruppen

Ingen brug af affaldsskakter i Ourøgade 33-27 eller adgang i kælderen fra Ourøgade nr. 33 til og med nr. 27

Fra og med onsdag den 6. februar må man ikke færdes i kælderen mellem opgangene fra Ourøgade nr. 33 til og med nr. 27. Ligeledes må affaldsskakterne heller ikke benyttes i opgangene. De vil derfor blive plomberet.

Dette sker som led indsatsen for at komme vores rotteproblem til livs. Pt. forventer vi, at der vil være adgang til kælderen igen efter omkring 2 uger, men gå ikke i kælderen før du modtager besked om at adgang igen er tilladt fra vicevært og bestyrelse.

Ifm. arbejdet vil der sættes fælder og lægges særligt pulver ud og hvis nogen færdes i dette vil det stærk reducere mulighederne for at få bugt med problemet.

Det vil fortsat være muligt at tilgå vaskeriet fra Ourøgade nr. 25.

Evt. sprøgsmål kan rettes til bestyrelsen eller viceværten.

/Bestyrelsen

Porten

Kære beboere

Da vi skal have flere maskiner og håndværkere ind i gården det næste stykke tid, er automatikken ikke sat på porten endnu.

Vi har fået sat en ny lås på selve porten.

Man skal bruge låsen på selve porten, og skubbe den op manuelt, samt huske at lukke porten manuelt, så den bliver låst igen.

Mvh

Viceværten

Dato for generalforsamling 2019

Kære beboere,

Datoen for årets generalforsamling er nu fastsat og finder sted:

onsdag d. 24. april 2019

Tid og sted følger, når vi kommer tættere på, men skriv allerede nu datoen i kalenderen.

Ønsker du at stille et forslag til behandling på generalforsamlingen?
Alle forslag er velkomne, såfremt de (ifølge foreningens vedtægter) er indsendt til bestyrelsen ikke senere end 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til: bestyrelse@bryggervangen.com

Vi ser frem til årets generalforsamling og håber på stort fremmøde!

Mange hilsner fra bestyrelsen

Seneste nyt om kloakprojekt og rotter

Kære beboere,

Hullet i gården er nu udbedret, og vi har dermed undgået at betale dagbøder fra Københavns Kommune.
Vi vil gerne sige stort tak til alle de involverede og generede beboere for forståelse og fleksibilitet omkring udførelsen af arbejdet!

Der er lige nu henvendelser på observerede rotter i og omkring gården. Vi vil gerne pointere, at udbedringen af hullet i gården sansynligvis ikke har fanget alle rotter, men vi sikrer, at der er blokeret for nye rotter. Der kan derfor stadig godt observeres rotter, og vi beder alle, såvel ejere som lejere, der færdes på ejendommen om at være ekstra opmærksomme på:

  • at skrald pakkes godt ind og der er slået knude på posen
  • ikke at overfylde containere (lågene skal altid kunne lukkes – skraldet bliver kun taget med, hvis de kan lukkes!)
  • at holde døre til kælder, samt inde i kælderen, lukkede

Der er stadigvæk opsat rottefælder på ejendommen, og Københavns Kommune holder løbende tilsyn.

Venlig hilsen fra bestyrelsen

Sidste chance for input til haveprojekt

Kære beboere,

Gårdhaveprojektet vil gerne benytte lejligheden til at sige godt nytår. Vi sidder nu og ser på input til gårdhaveprojektet.
Vi har dialog med Opland i midten af januar, så vi vil gerne forlænge jeres mulighed for at komme med input til de foreløbige tegninger til gårdhaven.

Deadline for input til tegningerne er: søndag d. 20/1

Mange hilsner fra havegruppen og bestyrelsen

OBS: ingen brug af vand i Ourøgade 31 flyttet til onsdag d. 9. januar kl. 08.00

INGEN BRUG AF VASKEMASKINER, OPVASKEMASKINER, TOILET, BAD ELLER ANDET MED AFLØB I OURØGADE 31!

Kære beboere,

På grund af en uforudset forhindring er vi desværre nødt til at meddele, at den før udmeldte lukning af vand i Ourøgade 31 er blevet udskudt.

Beboere i Ourøgade 31 ikke må komme vand m.m. i rør og kloak onsdag d. 9. januar kl. 08.00.

Vi beklager den ulejlighed dette måtte afstedkomme.

Venlig hilsen bestyrelsen

OBS: Ingen brug af afløb og vand i Ourøgade 31 på tirsdag d. 8. januar 2019

INGEN BRUG AF VASKEMASKINER, OPVASKEMASKINER, TOILED, BAD ELLER ANDET MED AFLØB I OURØGADE 31!

Kære beboere i Ourøgade 31,

Grundet udbedring af defekte rør og kloaker i kælderen samt gården, er vi desværre nødsaget til at bede jer om, ikke at bruge vand eller andet i afløb i Ourøgade 31.

Som I ved, har vi på ejendommen en verserende sag om defekte rør og kloaker i kælder og gård, hvor vi har fået påbud fra Københavns Kommune, og derfor er nødsaget til at handle prompte. Baggrund/historik: se gerne tidligere indlæg på www.bryggervangen.com.

For at kunne udbedre og lukke af for rotter i de defekte rør og kloaker helt, er det meget vigtigt, at der tirsdag den 8. januar ikke kommer vand m.m. i rør og kloaker. Tidsrummet er estimeret fra kl. 8.00 til kl. 16:00.
Firmaet som forestår arbejdet er på ejendommen hele dagen, og vil holde os orienteret, hvis de er færdige før kl. 16, eller mod forventning har brug for længere tid (hvilket kan være tilfældet, hvis der kommer vand eller andet i kloakkerne mens arbejdet forestår).

Bestyrelsen er i samarbejde med ejendomsservice ved at undersøge, om vi separat kan lukke for vandet i opgang Ourøgade 31, så vi undgår evt. at skulle lukke for vandet i hele ejendommen. Vi vil helst undgå at lukke for vandet, men i stedet indskærpe, at der ikke må komme nogen form for væske eller andet i afløb/kloak, hvilket også indebærer, at man ikke kan bruge toilet, bruser, opvaskemaskine eller vaskemaskine.

Vi vil opdatere løbende på hjemmesiden eller evt. med en besked på døren, hvis der sker ændringer i tidsrummet.
Det er vigtigt, at arbejdet fuldføres samme dag, da der desværre vil være åben mulighed for rotter!

Toilettet i gården vil være til rådighed.

Beklager de gener, det måtte medføre.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Information om porten: lad den venligst være åben

Kære beboere,

I forbindelse med arbejdet på kloakerne i gården (se evt. www.bryggervangen.com for historik), har vi været nødsaget til at demontere dele af porten, for at kunne få maskiner ind og ud.

Hvis porten lukkes i lige nu, smækker den, og kan derefter kun åbnes indefra. Vi, beboere, kan gå igennem en opgang og lukke op indefra, men det kan eksempelvis skraldemændene desværre ikke.
Dette betyder, at porten lige nu skal stå åben døgnet rundt, for at vi sikrer at skraldemændene kan komme ind og afhente skrald.

Vi arbejder i skrivende stund på at finde en nødløsning, men må lige nu blot bede Jer om ikke at lukke porten. Hvis I ser den lukket, beder vi Jer åbne den.

Venlig hilsen fra Bestyrelsen

Nyt om kloakprojekt og rotter

Kære beboere,

Kloakarbejderne er i dag gået i gang med at udbedre den skade, vi tidligere har skrevet om her:

Det betyder imidlertidig også, at der lige nu er banket gulv op enkelte steder i kælderen, hvorfor vi opfordrer beboerne til at færdes med forsigtighed – både i gården og i kælderen.

I forbindelse med arbejdet i kælderen er der igen konstateret rotter på ejendommen. Rottefængeren har været ude med fælder, som er sat op på udvalgte (og lettere strategiske) steder.

Vi må desuden opfordre til ikke at lade småbørn sove i barnevogne og des lige i gården på nuværende tidspunkt. Kloakmesteren oplyste for lidt siden om, at rotter synes den slags steder er dejligt varme og trygge, så vi henstiller til at man lader børn sove inde så længe arbejdet står på.

Vi holder Jer opdaterede, som arbejdet skrider frem.

Nytårshilsner fra Bestyrelsen