Reminder: ekstraordinær generalforsamling og stemmeafgivelse

Kære beboere,

Bestyrelsen vil gerne minde alle om den ekstraordinære generalforsamling, som finder sted onsdag d. 1. april kl 19.00 i foreningens gård.

I tråd med myndighedernes restriktioner, opfordrer vi endnu engang til, at man kun møder op, hvis man finder det absolut nødvendigt, og i stedet benytter muligheden for at afgive sin stemme via fuldmagten.

For at afgive din stemme, kan du benytte fuldmagten, som alle ejere har fået tilsendt (enten på mail eller med fysisk post). Du kan sende din udfyldte fuldmagt til bestyrelsen enten på mail (bestyrelse@bryggervangen.com) eller ved at aflevere den i den sorte postkasse i gården ved kælderen til Ourøgade 33. Har du ikke mulighed for at printe din fuldmagt, kan du sende en mail til bestyrelsen, indeholdende dit fulde navn, ejerlejlighedsnummer og hvad du ønsker at stemme.

Har du spørgsmål du ønsker afklaret inden du udfylder din fuldmagt, er du som altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com.

Venlige hilsner fra bestyrelsen