Skrald på ejendommen

Kære beboere

Vi oplever for tiden meget hyppig henstilling af storskrald samt at vores containere fyldes med møbler og byggeaffald. Det har store konsekvenser for os!
Renovationen afviser at tage affaldet med, og vi skal bestille ekstra afhentninger, hvilket igen betyder flere omkostninger for vores Ejerforening – vi afregner fælles for dette.

Venligst benyt nærmeste genbrugsstation – eksempelvis Borgervænget Genbrugsstation

Ligeledes stilles der rigtig meget skrald rundt omkring på ejendommen, bla. i kælderen, i porten og forskellige steder i gården. Vi oplever også, at der smides bygningsaffald, flydende væsker og andet ikke-indpakket skrald i skraldeskakten.

Vær nu venlig og vise hensyn. Det medfører ekstra arbejde, ekstra omkostninger og ikke mindst er det hverken kønt eller ordentligt at se på.

Strikse hilsner fra bestyrelsen