Status på gårdhaveprojekt

Kære beboere,

Hermed en forårshilsen og en opdatering fra havegruppen.

Fristen for input til gårdhaveprojektet udløb d. 20. januar. Vi har ikke fået mange tilbagemelderinger, men vi ser selvfølgelig på dem vi har fået, og hvordan disse kan indarbejdes i tegninger og planer.

Som vi allerede har oplyst om her på hjemmesiden, har vi store udfordringer foran os med rør/kloaker i gården. Dette har haft stor indflydelse på projektet og oplægget for den fremtidige gårdhave.
Sammen med rådgivende anlægsarkitekt fra firmaet Opland, kigger vi på nye/andre muligheder og arbejder på et oplæg, som vi forventer at have klar til generalforsamling d. 24. april.

Så snart vi ved mere, vil vi orientere via hjemmesiden, så følg med her!

Som nævnt står vi foran en omfattende renovering af kloak, og vi kan dermed desværre ikke begrænse projektet til det synlige i gården.
På baggrund af tv inspektion, ved vi, at der ligger rigtig mange renoveringsopgaver under jorden, som vi skal overveje grundigt, inden vi begynder at planlægge at bygge en helt ny gård ovenpå.

Grundlæggende er tegningerne, som endnu hænger i kælderen, stadig gældende. Med uanede midler ville disse være oplægget for, hvordan den fremtidige gård kunne se ud, men fundamentet vi bygger på skal selvfølgelig grundigt overvejes.

Havegruppen vil, sammen med Opland og administrator, forsøge at stille forslag om såvel finansiering, som tidsplan for gårdens fremtid, til generalforsamling.

Mange hilsner fra havegruppen