Update på rotter

Kære beboere,

I opbevaringsrummet ved kælderindgangen til Ourøgade 23 er der blevet fundet en rotterede, som nu er blevet bortskaffet.
En kloakmester har i dag blokeret afløbet, sådan at rotterne ikke kommer igen.
Et professionelt rengøringsfirma er hyret til at gøre området rent hurtigst muligt. Indtil da er indgangen og nedgangen spærret af hygiejnehensyn.

Flere beboere har skrevet til bestyrelsen om rotter i kælderen fra hjørnet mellem Ourøgade og Bryggervangen. Vi tager fat i Københavns kommune for at få styr på, om rotterne kom fra reden ved Ourøgade 23, eller om de har bo i et kælderrum, for dernæst at få styr på dem dernede. 

Imidlertid minder vi alle beboere om at tage de nødvendige hygiejnehensyn, hvis I skal have fat i ting fra jeres kælderrum, og særligt, hvis I tager dem op i lejlighederne. Sæbe og desinfektion, samt handsker, er udgangspunktet: Læs mere på side 6 i på https://mst.dk/media/118283/rotte_smitterisiko_a4.pdf

Venlig hilsner fra Bryggervangens bestyrelse