Det videre forløb med arbejdet i gården – juni 2021

Kære alle ejere og beboere,

Som de fleste er bekendt med, har der været afholdt ekstraordinær generalforsamling om det videre forløb af gårdhaveprojektet. Med udgangspunkt i afstemningens udfald (se fremsendte referat), arbejder såvel bestyrelsen som havegruppen intenst videre med det valgte gårdhaveprojekt. Dette betyder opdateringer af kontrakter, indhentning af tilbud, udarbejdelse af endeligt projektmateriale og -plan, hjemtagelse af byggekredit samt fokus på, fremdrift ift. de arbejder, som allerede foregår i gården.

Kloakprojektet fortsætter, så vi har fremdrift mens årstiden er med os. Det er fortsat første prioritet, at kunne eksekvere, mens vi samtidig balancerer med likviditeten, og stadig sikrer at vi er en økonomisk sund ejerforening.

Arbejdet med kloakken i gården er nu koncentreret omkring hjørnet ved Ourøgade og Sankt Kjelds Gade, som nok er den mest komplicerede del af kloakarbejdet. Vi har desværre måttet nedlægge en del af stakit, belysning og beplantning ved opholdsområdet omkring grillpladsen, for at kunne grave udenom kælderrummene ved varmecentralen.

Dette betyder samtidig også, at pladsen i gården bliver mere trang. Cykelstativerne i det berørte område nedlægges midlertidigt, og vi henviser til den bagerste del af gården eller ude på gaden – og som altid er man også velkommen til at bruge eget kælderrum.

Derudover skal der graves op omkring kloakrørene inde i/under bygningen. Der vil derfor være en del maskiner, som desværre både støver og larmer. Man må derfor forvente ekstraordinært meget støv i kælderrummene i området, hvor arbejdet foregår.
Vi opfordrer derfor til, at man tjekker sit kælderrum for ejendele der ikke tåler den slags, og får dækket godt af dernede.

Vores ejendomsservice vil desværre i perioder ikke have mulighed for at tømme skraldeskakterne pga arbejdet i kælderen. Derfor er vi nødt til at lukke midlertidigt for skraldeskakterne i det berørte område, muligvis i nogle måneder. Der henstilles til, at man som beboer går ned med sit skrald ved skraldearealet i det store skraldeskur i gården mod Sankt Kjelds Gade.

Der vil være enkelte kælderrum, som skal tømmes, da kloakrørene går igennem dem. De berørte ejere af kælderrummene er kontaktet.

Venlige hilsner fra bestyrelsen og havegruppen

Overfyldte papcontainere = ingen afhentning

Kære beboere,

Ovenpå ugens opslag vedr. efterladte ejendele og skrald i ejendommens fællesarealer, må vi endnu engang også konstatere, at vores papcontainere er MEGET overfyldte.
Dette skyldes ikke, at vi ikke har kapacitet på ejendomme til at rumme al vores pap, men at beboere ikke gør sig den umage at folde pappet sammen.
Papkasser, som ikke er foldet sammen, fylder meget mere end hvis man lige tager sig de par ekstra minutter, og folder dem sammen.

Når låget ikke kan lukkes på en papcontainer, risikerer vi, at skraldemændene ikke vil tage den med – det er de i deres gode ret til. Derfor må vi endnu engang bruge vores fælles penge på, at rydde op efter beboere på ejendommen. Dette kan undgås, hvis alle giver en hånd med i det daglige – eksempelvis ved at folde egne papkasser sammen, når de kommes i containeren.

På forhånd tak!

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Ophobning af skrald i fællesarealerne

Kære beboere,

I forbindelse med branden i gården tidligere på ugen, har vi gennemgået fællesarealerne – både i haven og i kælderen.
Især i kælderen står der i øjeblikket uretfærdigt meget skrald, affald og rod i gangene.

Vi må derfor endnu engang minde alle beboere om, at det ikke er tilladt at efterlade genstande i fællesarealerne. Dette gælder også arealet under trapperne. Alle fællesarealerne er brandveje og SKAL holdes frie. Derudover koster det foreningen penge, når vi på et tidspunkt er nødsaget til at tømme arealerne. Det koster at komme af med storskrald, og samtidig koster det i ekstra timer til vores vicevært. Denne ekstra omkostning betaler vi som forening for af vores fælles kasse. Penge, som i stedet kunne være brugt på noget andet.

Vi håber at alle beboere kan respektere dette, og hjælpe til at holde orden på vores fælles ejendom.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Brand i gården i nat

Kære alle,

Det her er en opsang til dem, som har smidt en varm engangsgrill i en skraldespand i gården i nat, og en påmindelse til alle andre om, hvor dårlig en idé det er.

I løbet af natten er nogle af vores beboere vågnet af, at der lugtede brændt fra gården. Dette skyldtes en skraldespand i brand i det grusbelagte område i gården. Et bestyrelsesmedlem og nogle gæve beboere ilede til, og fik slukket branden, inden brandvæsenet kom og tjekkede, at alt var ok.

Vi kan ikke understrege nok, hvor uansvarligt det er, at smide en varm engangsgrill i en skraldespand – om det er her på vores ejendom, i Fælledparken, eller et helt tredje sted. Det er IKKE ok. Det kunne have gået meget værre, hvis ikke vi havde haft nogle friske beboere, til at slukke branden.
Som I kan se af billederne herunder er træet medtaget efter nattens begivenheder, og skraldespanden selv er så godt som udslettet. Havde den ikke stået på et brandfast underlag, tør vi slet ikke tænke på, hvad der kunne være sket…

Ødelæggelser efter nattens brand

Vi sender en stor tak, til de vakse beboere, som har været med til at slukke branden, og forhindre større ødelæggelse på vores fælles ejendom.

Derudover håber vi, at dette aldrig sker igen. Skulle vi dog være så uheldige en anden gang, så vil vi bruge denne anledning til at minde om, at der er CO2-ildslukkere fordelt på ejendommen, samt vandslanger i gården.

Der kan findes CO2-ildslukkere her:
I kælderen ved nedgangen fra Bryggervangen 14
I vaskeriet indenfor døren ved Ourøgade 23
I kælderen ved nedgangen fra Ourøgade 31

Der er vandhaner i gården ved Ourøgade 27 samt Bryggervangen 16.

Venlige, men bestemte, hilsner fra bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling – beslutning vedr. gårdhaveprojektet

Kære ejere,

Vi afholder netop nu den endelige ekstraordinære generalforsamling, og tager dermed en beslutning om, hvordan vores gårdhaveprojekt skal færdiggøres.

Dette foregår, som årets ordinære generalforsamling, via Newsecs værktøj til afholdelse af digitale generalforsamlinger. Alle ejere i foreningen har modtaget et link samt brugernavn og password til at logge ind i værktøjet via email fra noreply@newsec.dk – tjek evt. din spam folder, hvis du ikke kan finde den.

Selve afstemningen foregår fra onsdag d. 2. juni kl 12.00 – torsdag d. 3. juni kl 12.00. I dette tidsrum er det muligt for alle ejere at tilgå det online værktøj, og afgive deres stemme.

Herunder er materialet fra indkaldelsen vedhæftet:

Som ejer kan du oprette en fuldmagt. Her bruger du samme link, brugernavn og kodeord. Der kan så, i øverste højre hjørne oprettes en fuldmagt.
Det er også muligt at sende en fuldmagt til bestyrelsen via mail på bestyrelse@bryggervangen.com
Denne skal indeholde fulde navn på ejer, adresse og ejerlejlighedsnummer (dette er anført på din indkaldelse).

Bestyrelsen håber som altid på stor deltagelse!

Venlige hilsner fra bestyrelsen og havegruppen

Vaskeri: maskine 3 midlertidigt ude af drift

Kære bruger af fællesvaskeriet,

Maskine 3 i vaskeriet er desværre midlertidigt ude af drift. Der er bestilt service hos Miele, så forhåbentlig er den snart oppe at køre igen.

Beboere, som har booket på maskine tre i den kommende tid, skal selv ændre bookings, for at undgå at blive trukket for vask.

Vi beklager de gener det må medføre!

VH Bryggervangens bestyrelse

Åbent kontor for spørgsmål vedr. gårdhaveprojektet

Kære beboere,

Bestyrelsen og havegruppen holder åbent kontor for spørgsmål vedr. gårdhaveprojektet, inden vi går til endelig afstemning om forslaget. Vi har afsat to datoer, hvor alle ejere/beboere er velkomne til at stille spørgsmål til forslaget.

Åbent kontor vil finde sted:
søndag d. 23. maj kl. 11.00-12.00
og
onsdag d. 26. maj kl 18.00-19.00

I begge tidsrum vil repræsentanter fra bestyrelsen og havegruppen være at finde i vores fælles gårdhave (forhåbentlig er vejrguderne med os) med god afstand. Her vil det være muligt at stille opklarende spørgsmål til projektet.

Der vil i den kommende uge blive indkaldt til digital ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige beslutning om gårdhaveprojektet skal træffes. Denne digitale ekstraordinære generalforsamling vil finde sted på samme måde, som årets ordinære generalforsamling.

Venlige hilsner fra bestyrelsen og havegruppen

Mindre kloakarbejde på Bryggervangen samt i gården mod Sankt Kjelds Gade

Kære beboere,

Fra uge 20 starter kloakfirmaet atter op med nogle enkelte opgaver på vores ejendom. Der er tale om installation af en spulebrønd ved Bryggervangen, ud mod gaden, samt klargøring af arealet i gården omkring hjørnet ved Sankt Kjelds Gade.
I gården vil der blive fjernet beplantning og stakit, for at gøre klar til det videre gravearbejde i område, hvor det desværre er nødvendigt, at opgrave en del af hjørnet ved grillområdet/haven, for at kunne komme ned til kloakken – uden at grave i selve kælderarealet omkring varmecentralen.

Vi beklager de gener, som måtte være forbundet med det videre arbejde, samtidig med at vi er glade over, at kunne komme lidt længere i projektet.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Vaskemaskine 3 er i stykker

Kære brugere af fællesvaskeriet,

Vaskemaskine nummer 3 er i stykker. Reserver derfor ikke denne, og ændr kommende vasketider. Vi har bestilt reparation, men ved desværre ikke endnu, hvornår fejlen er udbedret.

Vi beklager de gener det må medføre!

VH Bryggervangens bestyrelse