OBS: Ekstraordinær generalforsamling!

Kære beboere,

Som I måske allerede har opdaget, har bestyrelsen netop indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. På dagsordenen er en afstemning om bestyrelsesmandat til at fortsætte rør- og kloakudbedringer indtil projektafstemning. I kan læse forslaget ved at klikke her: xGF 2020 – forslag

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i ejendommens vaskeri onsdag d. 1. april kl 19.00.

For at afgive din stemme om forslaget, er det ikke nødvendigt, at møde op til den ekstraordinære generalforsamling, medmindre der er spørgsmål, som ønskes belyst inden endelig stillingtagen. Ejer er også velkommen til at maile eventuelle spørgsmål til bestyrelsen inden afstemning.
Du kan stemme ved brug af den udsendte fuldmagt. Du kan give den til en anden ejer eller til en i bestyrelsen. Der er også mulighed for at aflevere fuldmagten i den sorte postkasse i gården ved trappen til kælderen Ourøgade 33 inden den 1. april 2020 kl. 10.00. Alternativt kan der tages et billede af den udfyldte fuldmagt, som kan sendes til bestyrelsen på mailen bestyrelse@bryggervangen.com senest den 1. april 2020 kl. 10.00.

Fuldmagten bliver tillige brugt som stemmeseddel, så husk at krydse dit svar af, inden du afleverer den på en af de ovenstående måder. Hvis du møder op på den ekstraordinære generalforsamling, bedes du tillige medbringe din fuldmagt, da den vil blive brugt som stemmeseddel.

Den ekstraordinære generalforsamling handler således IKKE om hvordan vores fremtidige gårdhave skal se ud, men udelukkende om, på hvilket mandat kloakudbedringerne kan fortsætte. Vi kommer dermed ikke til at gennemgå hverken tegninger eller tilbud fra entreprenører på denne aften – alt dette kommer i løbet af foråret, så snart vi og vores samarbejdspartnere er klar til at fremlægge forslag til afstemning.

Frem til den ekstraordinære generalforsamling vil der blive arbejdet på kloakrenoveringen på nedsat blus. Dermed kan vi forvente færre støjgener, end vi har hørt hen over vinteren. Vi håber desuden at kunne åbne for kælderen meget snart, men vi opfordrer stadig til at al færdsel i den ende af gården begrænses, da der står både maskiner og byggematerialer.

Bestyrelsen håber som altid på stor interesse og stemmeafgivelse, men må i disse tider også indse (og ifølge regeringens anbefalinger), at en opfordring til, at man benytter sig af muligheden for at brevstemme, vil være på sin plads. Fuldmagt med stemmeseddel, samt forslag, bliver i disse dage fremsendt de respektive ejere med post eller pr. mail – alt afhængig af hvilken aftale man har med administrator.

Har man nogen spørgsmål er alle som altid mere end velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Venlige hilsner fra bestyrelsen