Opdatering på kloakarbejde omkring Bryggervangen og Ourøgade

Kære beboere,

Kloakarbejdet i forbindelse med påbud omkring rotter i kælderen ved Bryggervangen samt i gården, er nu inde i den afsluttende fase.

Som tidligere meldt ud, har denne del af kælderen været fri for rotter siden ultimo november. Desværre har vi ikke kunnet frigive kælderen til fri afbenyttelse før alle kloakarbejder i og omkring kælderen er færdig.
Det betyder i praksis, at vi ikke kan lukke gulvet i kælderen (ned til de nye rør), før al udendørs arbejde, som relaterer til de indvendige rør, er udført. 

Bestyrelsen har fulgt arbejdet i gården tæt, også de udfordringer som er dukket op i takt med, at der er gravet ned til de defekte rør. Bestyrelsen har løbende taget beslutninger om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at ’nød-reparere’ eller udføre arbejdet på en sådan måde, at vi undgår at skulle grave i den ende af gården, når et større rør-/kloakarbejde skal iværksættes. Efter at omfanget af skader, og hyppigheden af rotteforekomster har været stigende, har vi valgt, at få ordnet hele den ende af gården, så det skulle kunne undgås at grave der igen.
Der er ligeledes ved at blive gjort klar til et evt. omfangsdræn. 

Pt kan arbejdet desværre ikke udføres så hurtigt eller med den hastighed, som vi havde kunnet ønske os. Dette er hovedsageligt på grund af vejrforholdene. Alle gør alt hvad de kan, for at arbejdet kan blive færdig hurtigst muligt. Vi håber på, at det vil være inden for 3-4 uger.

Desuden har enkelte beboere desværre ikke respekteret de lukkede skakter, hvilket har forårsaget forsinkelse i form af rengøring og oprydning.

Den gode nyhed er, at der er lavet en aftale om, at ejendomsservicen kan få lov til at tømme skakterne i dette område.
Det betyder, at vi med øjeblikkelig virkning kan åbne for skakterne fra Bryggervangen 16 til Ourøgade 21 (øvrige aflukkede skakter, må stadig ikke benyttes).
Kælderen vil desværre stadig være aflukket for øvrig færden i dette område.
Er der behov for at hente noget i et kælderrum i dette område, er man velkommen til at tage fat i kloakfirmaet, som typisk er på pladsen, mandag til fredag fra kl 7 til 15.

Desværre er vi midlertidigt nødsaget til, at nedlægge containerområdet i den del af gården ved Bryggervangen (det lille containerområde). Dette skyldes, at gravearbejdet tager en del plads, og det er svært at få tømt containerne, og vi ønsker ingen unødig færdsel i det område, hvor der arbejdes med store maskiner. 
Vi beder alle beboere om at respektere dette, så arbejdet i gården kan fortsætte smidigt.

Vi beklager endnu engang de gener, der måtte være i forbindelse med dette. Vi håber, snart at kunne sige, at denne ende af gården nu lever op det ønskede i forbindelse med både påbud og den fremtidige gård.

Venlig hilsen fra Bestyrelsen