Overfyldte papcontainere = ingen afhentning

Kære beboere,

Ovenpå ugens opslag vedr. efterladte ejendele og skrald i ejendommens fællesarealer, må vi endnu engang også konstatere, at vores papcontainere er MEGET overfyldte.
Dette skyldes ikke, at vi ikke har kapacitet på ejendomme til at rumme al vores pap, men at beboere ikke gør sig den umage at folde pappet sammen.
Papkasser, som ikke er foldet sammen, fylder meget mere end hvis man lige tager sig de par ekstra minutter, og folder dem sammen.

Når låget ikke kan lukkes på en papcontainer, risikerer vi, at skraldemændene ikke vil tage den med – det er de i deres gode ret til. Derfor må vi endnu engang bruge vores fælles penge på, at rydde op efter beboere på ejendommen. Dette kan undgås, hvis alle giver en hånd med i det daglige – eksempelvis ved at folde egne papkasser sammen, når de kommes i containeren.

På forhånd tak!

Venlige hilsner fra bestyrelsen