Risiko for støj- og støvgener i dele af kælderen

Kære beboere,

I forbindelse med det igangværende kloakarbejde skal gulvet i kælderen ved kælderrum 72, 77, 61 og 62 bankes op. 
Det vil starte ved rum 72 og 77 (ved opgangen til Ourøgade 27)  inden for de næste par uger, mens opbankningen ved 61 og 62 (ved opgangen til Ourøgade 29) vil ske lidt senere endnu. 

Opbankning af kælderens betongulv giver anledning til støv, så hvis I opbevarer sarte ejendele i jeres kælderrum i det område, kan det være en god idé at tage dem op i lejlighederne, eller dække dem til med plastik. 

Det bør mest være ejerne af rummene 71 og 78, som vil være berørt af støvet – de er blevet kontaktet direkte af bestyrelsen.

Vi beklager de gener, dette eventuelt må medføre.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen