Vigtig info vedr. ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Af respekt for regeringens seneste udmelding om restriktioner i forhold til Covid-19 har bestyrelsen følgende at bemærke i forbindelse med afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling d. 1. april:

Den ekstraordinære generalforsamling flyttes til foreningens gård og afholdes dermed ikke i vaskeriet, som tidligere meldt ud. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes stadig d. 1. april kl 19.00.

Da der er indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling inden regeringen udsendte restriktioner for vores færden, er den ekstraordinære generalforsamling gyldigt varslet.

Der opfordres til at så mange som muligt benytter sig af muligheden for at stemme ved brug af den fuldmagt, som fulgte med indkaldelsen. Såfremt du har spørgsmål, du ønsker afklaret inden brug af fuldmagten, kan du skrive en mail til bestyrelsen, som sidder klar med svar.

Hvis du ikke har mulighed for at printe fuldmagten, er det også tilladt at sende en mail til bestyrelse@bryggervangen.com, hvor du oplyser dit fulde navn og ejerlejlighedsnr., samt hvad du ønsker at stemme.

Mød kun op til den ekstraordinære generalforsamling, hvis du finder det absolut nødvendigt. Hvis du gør, så respektér venligst de aktuelle henstillinger om at holde afstand og brug så kort tid sammen med andre som muligt.

Der henstilles til ovenstående fremgangsmåde for at sikre vores alles sundhed, men samtidig med ønsket om, at alle kan blive hørt og har mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. Såfremt der måtte være indsigelse mod ovenstående fremgangsmåde bedes dette meddelt bestyrelsen senest den 31. marts 2020 kl. 12.00.

Det kan desuden nævnes, at kloakmesteren har meddelt, at han er opdateret på og følger Dansk Byggeris vejledning i forhold til håndtering af arbejde i forbindelse med Covid-19.

Bestyrelsen har allerede modtaget mange fuldmagter, tak for det. Fuldmagter eller stemmeafgivelse kan ske via mail og sendes til bestyrelse@bryggervangen.com eller afleveres i den sorte postkasse i gården ved kælderen til Ourøgade 33.

Mange venlige hilsner fra Bryggervangens bestyrelse