Det videre forløb med arbejdet i gården – juni 2021

Kære alle ejere og beboere,

Som de fleste er bekendt med, har der været afholdt ekstraordinær generalforsamling om det videre forløb af gårdhaveprojektet. Med udgangspunkt i afstemningens udfald (se fremsendte referat), arbejder såvel bestyrelsen som havegruppen intenst videre med det valgte gårdhaveprojekt. Dette betyder opdateringer af kontrakter, indhentning af tilbud, udarbejdelse af endeligt projektmateriale og -plan, hjemtagelse af byggekredit samt fokus på, fremdrift ift. de arbejder, som allerede foregår i gården.

Kloakprojektet fortsætter, så vi har fremdrift mens årstiden er med os. Det er fortsat første prioritet, at kunne eksekvere, mens vi samtidig balancerer med likviditeten, og stadig sikrer at vi er en økonomisk sund ejerforening.

Arbejdet med kloakken i gården er nu koncentreret omkring hjørnet ved Ourøgade og Sankt Kjelds Gade, som nok er den mest komplicerede del af kloakarbejdet. Vi har desværre måttet nedlægge en del af stakit, belysning og beplantning ved opholdsområdet omkring grillpladsen, for at kunne grave udenom kælderrummene ved varmecentralen.

Dette betyder samtidig også, at pladsen i gården bliver mere trang. Cykelstativerne i det berørte område nedlægges midlertidigt, og vi henviser til den bagerste del af gården eller ude på gaden – og som altid er man også velkommen til at bruge eget kælderrum.

Derudover skal der graves op omkring kloakrørene inde i/under bygningen. Der vil derfor være en del maskiner, som desværre både støver og larmer. Man må derfor forvente ekstraordinært meget støv i kælderrummene i området, hvor arbejdet foregår.
Vi opfordrer derfor til, at man tjekker sit kælderrum for ejendele der ikke tåler den slags, og får dækket godt af dernede.

Vores ejendomsservice vil desværre i perioder ikke have mulighed for at tømme skraldeskakterne pga arbejdet i kælderen. Derfor er vi nødt til at lukke midlertidigt for skraldeskakterne i det berørte område, muligvis i nogle måneder. Der henstilles til, at man som beboer går ned med sit skrald ved skraldearealet i det store skraldeskur i gården mod Sankt Kjelds Gade.

Der vil være enkelte kælderrum, som skal tømmes, da kloakrørene går igennem dem. De berørte ejere af kælderrummene er kontaktet.

Venlige hilsner fra bestyrelsen og havegruppen