Skadedyr – og hvad man skal stille op?

Vi er i bestyrelsen blevet opmærksomme på et enkelt tilfælde af skadedyrene Brune Pelsklaner, i en lejlighed på Ourøgade. Derfor har vi følt os forpligtede til at komme med noget information og vejledning til at forebygge forekomsten i andre lejligheder.

Vi har i dette nyhedbrev vedhæftet et informations ark fra “Instituttet for plantebeskyttelse og Skadedyr”, med nyttig information og måder at bekæmpe disse skadedyr på.

– Hilsen Bestyrelsen

Information om Brune pelsklaner

Snerydning

Vi går en kold tid i møde og før vi ser os om, er gader og stræder dækket af sne.

Vi skal derfor oplyse om, at der i år er blevet erhvervet et større snerydningsfirma til at stå for snerydningen omkring ejendommen.

Dette betyder, at der kan forekomme snerydning på alle af døgnets 24 timer.

Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til alle beboere ved udførsel af snerydningen, og vi forventer ikke, at den enkelte beboer ville kunne mærke nogen forskel.

– Varme hilsner Bestyrelsen