Vaskeri

Information, 9/1 2024: maskine 3 er midlertidigt ude af drift. Tekniker er tilkaldt.

Ejerforeningens vaskeri består af tre vaskemaskiner og en tørretumbler. Det hele er leveret af Miele og styres ved hjælp af en elektronisk vaskebrik, der både giver adgang til vaskeriet og reservation af vasketider på displayet på væggen i vaskerummet og på Mieles online reservationssystem.

Vær opmærksom på, at vaskebrikken følger lejligheden (ikke beboeren) og at denne dermed skal videregives til ny ejer ved fraflytning.

Der er fælles tørrestativer til rådighed i vaskeriet.

Vi oplever desværre til tider at der stjæles tøj fra vaskekælderen. Dette er ikke acceptabelt. Vaskekælderen er aflåst og kun ejendommens beboere har adgang.