Kontakt

Husk at du bor i en ejerbolig. Du skal betragte dig selv som husejer, hvilket betyder, at der ikke er en vicevært ansat. Hvis du er lejer bedes du kontakte din udlejer.

Vi opfordrer desuden til altid at forsøge at finde svar på ejerforeningens hjemmeside inden du tager kontakt.

Administrator

Du henvende dig til ejendommens administrator omkring alt vedrørende:

 • Indflytning/fraflytning i forbindelse med salg/køb
 • Melde evt. udlejning af lejlighed
 • Økonomi forbundet med ejendommen
  • Vaskekort, fællesbidrag, varmeregnskab, juridiske spørgsmål forbundet med ejendommen, indkomne forslag til administrator osv.

Husk altid at forsøge at finde svar på ejerforeningens hjemmeside inden du tager kontakt.

Administrators kontaktoplysninger
NewSec Datea A/S
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Kontaktperson
Ejendomsadministrator 
Pia Hallgren Münster-Swendsen
Direkte tlf.: +45 45260962
E-mail: PHS@newsec.dk

Akuttelefon
Akuttelefonen hjælper med at formidle en tekniker, til at løse akutte problemer eks. stoppet faldstamme. Ansvaret (og regningen) fordeles efterfølgende jf. vedtægterne. Bemærk at et akut problem er et problem af en så kritisk karakter, at dette ikke kan vente med at blive udbedret til først kommende hverdag (indenfor normal arbejdstid).
Ved akutte problemer kan du kontakte: 70244515

Ejendomsservice

Du henvende dig til Bryggervangens ejendomsservice-funktion omkring alt vedrørende:

Affaldshåndtering:

 • Husholdningsaffald/skraldeskakter
 • Storskraldsordning
 • Sorteringscontainere i gården
 • Læs yderligere detaljer vedrørende affaldshåndteringen her

Vaskeri:

 • Drift-/maskinfejl
 • Henvendelser forbundet med økonomi skal ske til administrator

Små vedligeholdelsesopgaver (kun for fælles; -ting, -døre & -arealer):

 • Døre der binder
 • Låsecylindre der skal smøres
 • Problemer med automatporten ved indgangen til gården
 • Defekte lamper/pære der er gået
 • Strømsvigt ved fællesarealer
 • Udskiftning af navneskilte – Benyt denne formular
 • Alle henvendelser vedrørende varme o.lign. skal ske til bestyrelsen
 • Læs yderligere detaljer vedrørende dine- og ejerforeningens forpligtelser her

Alt andet ligger uden for denne ejendomsservicefunktion.
Du skal kontakte bestyrelsen eller administrator herom.

Husk altid at finde svar på ejerforeningens hjemmeside inden du tager kontakt.

Ejendomsservice kontaktoplysninger
E-mail: vicevaert@bryggervangen.com

Mails tjekkes løbende og besvares hurtigst muligt.

Bestyrelse

Du henvende dig til Bryggervangens bestyrelse omkring alt vedrørende:

Ejendommens drift:

 • Gårdhaven
 • Hærværk på bygningens fællesarealer
 • Skader på bygningens fællesarealer
 • Fællesarrangementer
 • Generalforsamling
 • Gårdhaveprojekt (/kloakrenovering)
 • Tilmed udefinerbare emner som ikke falder ind under ejendomsservice-funktionen og administrators ansvarsområder.

Bestyrelsens mail: bestyrelse@bryggervangen.com
Mailen har op til 5 dages svartid.