Vedligehold

På denne side kan du finde vejledninger og retningslinier i forbindelse med vedligeholdelse af din lejlighed.

Finder du ikke hvad du søger her, kan du kontakte viceværten for praktiske informationer.

Kopier af bygningstegninger (plantegninger m.m.) kan rekvireres hos Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings kundecenter på Islands Brygge. Se mere her.

Problem Hvor henvender
man sig
Hvem skal
betale
Vicevært Ejer Ejer E/F
Rep. og rensning af afløb/ventilation i køkken/bad x x
Rep. og rensning af
faldsstammer
x x
Sprunget vandrør (1) x x
Vandskade ifbm sprunget
vandrør (1)
x x
Utæt badegulv (2) x x
Udskiftning af vandhaner x x
Rep. af vandledning (1) x x
Defekt cisterne/skylleventil/
ituslået wc-skål
x x
Defekt køkkenvask/håndvask x x
Udskiftning af toilet x x
Rep. af radiator og rør x x
Rep. af pakninger x x
Intet koldt/varmt vand x x
Ingen varme (4) x x
Rep. af gasledning til måler x x
Rep. af gasledning efter måler x x
El-kontakter x x
Rep. af lejlighedens
vinduer/døre (3)
x x
Smadret rude i lejlighed x x
Låse til entrédøre + postkasse x x
  1. Lodrette rør betales af E/F, vandrette rør betales af beboeren. I tvivlstilfælde, kontakt viceværten. Det er desuden vigtigt, at den håndværker, som besigtiger skaden, skriver en udførlig rapport, hvori det fremgår, hvor skaden er opstået (lodrette rør eller vandrette rør / tilslutninger)
  2. Har man ikke opfyldt loven for vådrum, skal man selv betale.
  3. Lejlighedens vinduer og altandøre repareres og vedligeholdes både indvendigt og udvendigt af ejeren – jf. vedtægter. Udvendig maling af entredør skal koordineres med farven i opgangen. Kontakt viceværten
  4. Udluftning af radiatorer er ejers ansvar. Termostater er ligeledes ejers ansvar.