Vedtægter

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlinger

På generalforsamlingen i 2017 vedtog man en ændring i vedtægterne vedrørende digital kommunikation. Denne kan findes i referatet fra generalforsamlingen i 2017 herunder.

På generalforsamlingen i 2020 vedtog man to ændringer i vedtægterne: 1. en præcisering af ejerskabet for vinduer, 2. muligheden for i fremtiden at afholde generalforsamlinger digitalt. Dog kunne ændringerne først vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var nok fremmødt på den ordinære generalforsamling til at man var beslutningsdygtige.
Disse vedtægtsændringer kan findes i referatet fra den ordinær generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling i 2020 herunder.