Radiator

Det er vigtigt at radiatorene i et varmeanlæg er udluftede – altså fri for luft – da man ellers kan risikere, at det ikke er muligt at varme boligen op.

Luft i et varmeanlæg kan forekomme f. eks. efter reparation, hvor rørene har været adskilt. For at reparere rørene er det normalt nødvendigt at tømme varmeanlægget for vand, ellers vil det jo fosse ud af rørene. Når reparationenen er foretaget skal der fyldes vand på anlægget igen, og vandet vil så nærmest skubbe luften foran sig i rørene.

Et varmeanlæg er et lukket system, og det vil sige, at luften ikke kan komme ud nogen steder, men vil forblive i rør og radiatorer. Luften vil selvfølgelig samle sig på de højeste steder i varmeanlægget, da luften er lettere end vand. Det betyder, at man meget ofte ser luftansamlinger i toppen af radiatorerne. Disse “luftlommer” kan være så store, at cirkulationen i varmeanlægget stopper, og dermed mister systemet opvarmningsevnen.

Fremgangsmåde

1. Masser termostaten

2. Udluft radiatoren (Dette gælder primært for 4 sal)

Ved man ikke hvordan dette gøres kan man med fordel se disse to youtube film:

Film 1 (Vi har den anden termostattype han nævner)

Film 2 (Der nævnes man skal bruge en nøgle. Man kan også blot bruge en lige kærvet skruetrækker)

Traditionen foreskriver at vi åbner helt op for varmeanlægget den 1. oktober.