Midlertidigt lukket for varmt vand

Kære beboere,

Grundet service af vores varmtvandsbeholdere, vil der være lukket for det varme vand torsdag den
28. januar fra kl. 08:00 til forventelig kl. 13:00.

Der vil i tidsrummet ikke være lukket for hverken varme i radiatorer eller koldt vand, men der kan forekomme perioder med mindre tryk på det kolde vand.

Vi beklager de gener, som det måtte medbringe.

Venlig hilsen bestyrelsen

Ourøgade 21

Kære beboere,

Det er over den seneste tid blevet bemærket, at der især udenfor opgangen i Ourøgade 21 ligger mange cigaretskodder.

Derfor må vi endnu engang gøre opmærksom på, at det ikke er ok at smide cigaretskodder ud af vinduer/over altanen.
De lander på gaden og vi skal derefter betale vores vicevært ekstra timer for at samle dem op. Dette går af den fælles kasse, og det er en udgift vi kan være foruden, hvis beboerne eksempelvis i stedet bruger et askebæger.

Det er desværre en tendens som vi før har set på ejendommen, og vi må derfor igen opfordre alle beboere til at behandle vores fælles arealer med respekt, og omtanke for hinandens brug af arealerne.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Kære beboere,

Vi har nu fastsat datoen for den ordinære generalforsamling 2021. Vi vil afholde generalforsamling tirsdag d. 20. april.
Vi ved af gode grunde endnu ikke, om vi kan afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde, hvorfor vi også ser på alternativt at afholde en digital generalforsamling. Vi melder mere ud om dette, når vi kender den endelige plan.

Udover den ordinære generalforsamling, ser vi på mulighederne for at mødes fysisk til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende vores fælles haveprojekt. Også her, afventer vi udviklingen.
Lige nu er vi nødsaget til at holde pause i kloakrenoveringen. Vi har ikke mulighed for at fortsætte før vi kan afholde en afstemning for at få finansieringen på plads.
Vi beklager de gener, det eventuelt må medføre.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Rotter på ejendommen

Kære beboere,

Vi er af flere beboere blevet gjort opmærksomme på, at vi endnu engang har rotter på ejendommen.

Vi er, i samarbejde med både kloakmester og Københavns Kommune, på sagen!

Denne gang drejer det sig om kælderen under:
Ourøgade 27 – 29 – 31 – 33
Sankt Kjelds Gade 23 – 25 – 27 – 29

Med andre ord: den del af kloakken, som endnu ikke er renoveret til fulde.

Vi beder alle beboere med kælderrum i disse områder om at tage et ekstra kig i deres kælderrum, og evt. fjerne værdifulde effekter.

Vi vil holde jer opdaterede via hjemmesiden, men I er som altid velkomne til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com hvis I måtte have spørgsmål.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Velkommen i varmen

Kære beboere,

Vinteren er så småt ved at sænke sig over os, og dermed også det noget køligere vejr udenfor vores lejligheder.

I den forbindelse har de fleste nok allerede godt gang i radiatorerne, men nogle (især på de øverste etager) vil måske opleve udfald i varmen. Dette er helt naturligt, og skyldes luft i varmerørene.

For at løse dette problem, bør den enkelte beboer (som oplever problemet) lufte ud i radiatorer. Det gøres, som vist på siden her: http://www.bryggervangen.com/ejendommen/vedligehold/radiator/
Dette afhjælper problemet med det samme og varmen vil igen flyde frit i rørene.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Vaskeriet er igen åbent

Kære beboer,

Vi kan nu oplyse, at vaskeriet igen er åbent for brug.

Problemet med kloak/pumpe er løst, og vi kan igen benytte os af vores fælles vaskeri.

Vi undskylder for de gener I eventuelt må have oplevet, og takker samtidig for tålmodigheden!

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

OBS: Vaskeriet er midlertidigt ude af drift!

Kære beboere,

Vi oplever desværre lige nu en oversvømmelse i vaskeriet. Derfor må vi midlertidigt lukke vaskeriet, indtil problemet er løst.
Dørene er stadig åbne, så I kan hente jeres tøj, men maskinerne er lukkede.

Oversvømmelsen skyldes en defekt pumpe i systemet. Desværre er to kælderrum (nummer 102 og nummer 101) berørt af oversvømmelsen. Vi er i kontakt med ejerne.

Vi har haft en kloakmand på sagen her til aften, men der vil blive arbejdet mere på at løse problemet endeligt de nærmeste dage.
Vi vender tilbage med ny opdatering, når problemet igen er løst.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Vaskeriet er åbent!

Kære beboere,

I forbindelse med kloakarbejdet i gården, har vi tidligere været nødt til både midlertidigt at lukke for vaskeriet og for en periode var det heller ikke fuldt tilgængeligt.

Vaskeriet er nu igen åbent – med få modifikationer tilbage: bl.a. skal bordet hænges op på væggen, og rullen tilbage på plads.

Vi håber brugerne af vaskeriet igen får glæde af vores fælles vaskeri!

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Afgørelse fra ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Bestyrelsen har nu afgørelsen fra sidste uges ekstaordinære generalforsamling klar.

De to forslag til vedtægtsændringer (Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1 og Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A) er begge godkendt af foreningens beboere.

De to forslag blev som bekendt stillet af bestyrelsen til årets ordinære generalforsamling. Desværre var der ikke mødt nok ejere op til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig vedr. vedtægtændringer – dette kræver at 2/3 af stemmerne er repræsenteret, og desuden mindst 2/3 flertal for ændringerne.
Derfor afholdtes en ekstraordinær generalforsamling, hvor de to vedtægtsændringer igen kunne behandles. Denne gang krævede en vedtagelse at 2/3 af de indgivne stemmer var for forslagene.

Afstemning endte således:
85 fordelingstal FOR Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1
31 fordelingstal IMOD Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1
116 fordelingstal FOR Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A
0 fordelingstal IMOD Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A

Referat af den ekstraordinære generalforsamling sendes til alle ejere snarest.

Bestyrelsen vil gerne takke alle for at have stemt, og for venligst at have overholdt god ro og corona-orden.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Bestyrelsen vil gerne minde alle ejere om den ekstraordinære generalforsamling, som foregår onsdag d. 14. oktober kl 18.

Alle ejere har fået tilsendt information om forslag og indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. Har du endnu ikke modtaget dette, er det på vej i posten.

Af hensyn til COVID-19 og smittefaren herfra henstiller bestyrelsen til, at så mange ejere som muligt benytter sig af muligheden for at stemme ved brug af den fuldmagt, som følger med indkaldelsen.
Hvis du ikke har mulighed for at printe fuldmagten, er det tilladt at sende en mail til bestyrelse@bryggervangen.com, hvor du oplyser dit fulde navn og ejerlejlighedsnr., samt hvad du ønsker at stemme.

Derfor; mød kun op til den ekstraordinære generalforsamling, hvis du finder det absolut nødvendigt. Hvis du gør, så respektér venligst de aktuelle henstillinger om at holde afstand og brug så kort tid sammen med andre som muligt.

Der henstilles til ovenstående fremgangsmåde for at sikre vores alles sundhed, men samtidig med ønsket om, at alle kan blive hørt og har mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. Såfremt der måtte være indsigelse mod ovenstående fremgangsmåde bedes dette meddelt bestyrelsen senest den 13. oktober 2020 kl. 12.00.

Såfremt du har spørgsmål, du ønsker afklaret inden brug af fuldmagten, kan du skrive en mail til bestyrelsen, som sidder klar med svar.

Aflevering af fuldmagter eller stemmeafgivelse kan ske via mail og sendes til bestyrelse@bryggervangen.com eller afleveres i den sorte postkasse i gården ved kælderen til Ourøgade 33.
Bemærk venligst, at mailadressen i indkaldelsen desværre indeholder en tastefejl – ovenstående mailadresse er korrekt.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Fortsættelse af kloakprojekt i gården og det videre forløb

Kære beboere,

Grundet såvel finansiering som corona og heraf afledte udfordringer, har vi desværre måtte sætte projektet i gården på pause. Det har aldrig været hverken kloakfirmaet eller bestyrelsen intention, at stoppe efter der var gravet op i kælderen. Desværre har mange faktorer gjort, at vi mente det på det givne tidspunkt, var bedre at stoppe op.

Dog må vi desværre også sande, at der tidligst kan blive afstemning om selve gårdprojektet ultimo 2020, i værste fald i begyndelsen af det nye år.

Bestyrelsen har nu undersøgt mulighed for, at kloakfirmaet kan starte op på det arbejde, som vedrører de lige nu opgravede kælderrum og tilhørende område i gården, så vi forhåbentlig kan få afsluttet disse, og de berørte beboere kan vende tilbage til eget kælderrum inden årets udgang.

Arbejdet med kloak, gård og kælder genstarter derfor mandag d. 5. oktober 2020.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører, men er glade for igen at komme et stykke videre med arbejdet omkring kloakken.

Bestyrelsen arbejder intenst med såvel rådgivende ingeniører samt projektafdelingen hos administrator ift. projektering, hjemtagelse af finansieringsmuligheder ,samt oplæg og dernæst planlægning af afstemning.
Dog kan vi endnu ikke sige noget tidspunkt for afstemning af projektet, da vi stadig/igen er underlagt corona restriktioner.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Kære beboere,

Vi glæder os til at se jer til til generalforsamling på onsdag d. 2/9 kl 18  i vores gård. Vi sørger for håndsprit og afstand, så vi overholder de gældende corona-restriktioner.

Vi har modtaget et beboerforslag fra ejerne af femtesalslejlighederne på Skt. Kjelds Gade. Forslaget er vedhæftet opslaget her (sammen med alle andre dokumenter vedrørende generalforsamlingen), og vil også kunne findes i mappen ‘Materiale til generalforsamling’ under ‘Dokumenter’ (http://www.bryggervangen.com/dokumenter/materiale-til-generalforsamlingen/).
Forslaget vil også blive hængt op i opgangene, sådan at vi alle kan nå at se det an inden på onsdag.

Vel mødt og god weekend!
Bestyrelsen