Generalforsamling 2021

Kære beboere,

Som det tidligere er blevet annonceret, vil dette års ordinære generalforsamling finde sted tirsdag d. 20. april 2021.
Nærmere information vil komme med indkaldelsen.

Corona-restriktionerne tillader endnu ikke, at vi mødes til en fysisk generalforsamling. Derfor vil dette års ordinære generalforsamling blive afholdt digitalt.
For at dette kan lade sig gøre, har vi brug for mailadresser på alle ejere. Administrator har kontaktet de ejere, som endnu ikke har oplyst en mailadresse, og bestyrelsen opfordrer alle disse ejere, til at besvare denne henvendelse hurtigst muligt.
Såfremt vi ikke har mailadresser på alle ejere, er det ikke sikkert, at vi har mulighed for at afholde denne digitale generalforsamling. Dermed må den ordinære generalforsamling endnu engang udskydes, og dette vil også gøre at eksempelvis haveprojektet må udskydes.

Har du forslag, som du ønsker taget op på den ordinære generalforsamling, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Eftersom generalforsamlingen vil foregå digitalt og der dermed ikke er mulighed for at forklare forslag, eller svare på spørgsmål fra andre ejere, opfordrer bestyrelsen til, at forslag er konkrete og beskrevet i detaljer.
Send dit forslag til bestyrelse@bryggervangen.com senest d. 12. april 2021.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Midlertidigt lukket for varmt vand

Kære beboere,

Grundet service af vores varmtvandsbeholdere, vil der være lukket for det varme vand torsdag den
28. januar fra kl. 08:00 til forventelig kl. 13:00.

Der vil i tidsrummet ikke være lukket for hverken varme i radiatorer eller koldt vand, men der kan forekomme perioder med mindre tryk på det kolde vand.

Vi beklager de gener, som det måtte medbringe.

Venlig hilsen bestyrelsen

Ourøgade 21

Kære beboere,

Det er over den seneste tid blevet bemærket, at der især udenfor opgangen i Ourøgade 21 ligger mange cigaretskodder.

Derfor må vi endnu engang gøre opmærksom på, at det ikke er ok at smide cigaretskodder ud af vinduer/over altanen.
De lander på gaden og vi skal derefter betale vores vicevært ekstra timer for at samle dem op. Dette går af den fælles kasse, og det er en udgift vi kan være foruden, hvis beboerne eksempelvis i stedet bruger et askebæger.

Det er desværre en tendens som vi før har set på ejendommen, og vi må derfor igen opfordre alle beboere til at behandle vores fælles arealer med respekt, og omtanke for hinandens brug af arealerne.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Kære beboere,

Vi har nu fastsat datoen for den ordinære generalforsamling 2021. Vi vil afholde generalforsamling tirsdag d. 20. april.
Vi ved af gode grunde endnu ikke, om vi kan afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde, hvorfor vi også ser på alternativt at afholde en digital generalforsamling. Vi melder mere ud om dette, når vi kender den endelige plan.

Udover den ordinære generalforsamling, ser vi på mulighederne for at mødes fysisk til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende vores fælles haveprojekt. Også her, afventer vi udviklingen.
Lige nu er vi nødsaget til at holde pause i kloakrenoveringen. Vi har ikke mulighed for at fortsætte før vi kan afholde en afstemning for at få finansieringen på plads.
Vi beklager de gener, det eventuelt må medføre.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Rotter på ejendommen

Kære beboere,

Vi er af flere beboere blevet gjort opmærksomme på, at vi endnu engang har rotter på ejendommen.

Vi er, i samarbejde med både kloakmester og Københavns Kommune, på sagen!

Denne gang drejer det sig om kælderen under:
Ourøgade 27 – 29 – 31 – 33
Sankt Kjelds Gade 23 – 25 – 27 – 29

Med andre ord: den del af kloakken, som endnu ikke er renoveret til fulde.

Vi beder alle beboere med kælderrum i disse områder om at tage et ekstra kig i deres kælderrum, og evt. fjerne værdifulde effekter.

Vi vil holde jer opdaterede via hjemmesiden, men I er som altid velkomne til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com hvis I måtte have spørgsmål.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Velkommen i varmen

Kære beboere,

Vinteren er så småt ved at sænke sig over os, og dermed også det noget køligere vejr udenfor vores lejligheder.

I den forbindelse har de fleste nok allerede godt gang i radiatorerne, men nogle (især på de øverste etager) vil måske opleve udfald i varmen. Dette er helt naturligt, og skyldes luft i varmerørene.

For at løse dette problem, bør den enkelte beboer (som oplever problemet) lufte ud i radiatorer. Det gøres, som vist på siden her: http://www.bryggervangen.com/ejendommen/vedligehold/radiator/
Dette afhjælper problemet med det samme og varmen vil igen flyde frit i rørene.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Vaskeriet er igen åbent

Kære beboer,

Vi kan nu oplyse, at vaskeriet igen er åbent for brug.

Problemet med kloak/pumpe er løst, og vi kan igen benytte os af vores fælles vaskeri.

Vi undskylder for de gener I eventuelt må have oplevet, og takker samtidig for tålmodigheden!

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

OBS: Vaskeriet er midlertidigt ude af drift!

Kære beboere,

Vi oplever desværre lige nu en oversvømmelse i vaskeriet. Derfor må vi midlertidigt lukke vaskeriet, indtil problemet er løst.
Dørene er stadig åbne, så I kan hente jeres tøj, men maskinerne er lukkede.

Oversvømmelsen skyldes en defekt pumpe i systemet. Desværre er to kælderrum (nummer 102 og nummer 101) berørt af oversvømmelsen. Vi er i kontakt med ejerne.

Vi har haft en kloakmand på sagen her til aften, men der vil blive arbejdet mere på at løse problemet endeligt de nærmeste dage.
Vi vender tilbage med ny opdatering, når problemet igen er løst.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Vaskeriet er åbent!

Kære beboere,

I forbindelse med kloakarbejdet i gården, har vi tidligere været nødt til både midlertidigt at lukke for vaskeriet og for en periode var det heller ikke fuldt tilgængeligt.

Vaskeriet er nu igen åbent – med få modifikationer tilbage: bl.a. skal bordet hænges op på væggen, og rullen tilbage på plads.

Vi håber brugerne af vaskeriet igen får glæde af vores fælles vaskeri!

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Afgørelse fra ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Bestyrelsen har nu afgørelsen fra sidste uges ekstaordinære generalforsamling klar.

De to forslag til vedtægtsændringer (Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1 og Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A) er begge godkendt af foreningens beboere.

De to forslag blev som bekendt stillet af bestyrelsen til årets ordinære generalforsamling. Desværre var der ikke mødt nok ejere op til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig vedr. vedtægtændringer – dette kræver at 2/3 af stemmerne er repræsenteret, og desuden mindst 2/3 flertal for ændringerne.
Derfor afholdtes en ekstraordinær generalforsamling, hvor de to vedtægtsændringer igen kunne behandles. Denne gang krævede en vedtagelse at 2/3 af de indgivne stemmer var for forslagene.

Afstemning endte således:
85 fordelingstal FOR Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1
31 fordelingstal IMOD Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1
116 fordelingstal FOR Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A
0 fordelingstal IMOD Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A

Referat af den ekstraordinære generalforsamling sendes til alle ejere snarest.

Bestyrelsen vil gerne takke alle for at have stemt, og for venligst at have overholdt god ro og corona-orden.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen