Vaskeriet er åbent!

Kære beboere,

I forbindelse med kloakarbejdet i gården, har vi tidligere været nødt til både midlertidigt at lukke for vaskeriet og for en periode var det heller ikke fuldt tilgængeligt.

Vaskeriet er nu igen åbent – med få modifikationer tilbage: bl.a. skal bordet hænges op på væggen, og rullen tilbage på plads.

Vi håber brugerne af vaskeriet igen får glæde af vores fælles vaskeri!

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Afgørelse fra ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Bestyrelsen har nu afgørelsen fra sidste uges ekstaordinære generalforsamling klar.

De to forslag til vedtægtsændringer (Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1 og Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A) er begge godkendt af foreningens beboere.

De to forslag blev som bekendt stillet af bestyrelsen til årets ordinære generalforsamling. Desværre var der ikke mødt nok ejere op til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig vedr. vedtægtændringer – dette kræver at 2/3 af stemmerne er repræsenteret, og desuden mindst 2/3 flertal for ændringerne.
Derfor afholdtes en ekstraordinær generalforsamling, hvor de to vedtægtsændringer igen kunne behandles. Denne gang krævede en vedtagelse at 2/3 af de indgivne stemmer var for forslagene.

Afstemning endte således:
85 fordelingstal FOR Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1
31 fordelingstal IMOD Vedtægtsændring vedr. vedligholdelse. Ændring af §11.1
116 fordelingstal FOR Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A
0 fordelingstal IMOD Vedtægtsændring vedr. Digital generalforsamling. Ny §18A

Referat af den ekstraordinære generalforsamling sendes til alle ejere snarest.

Bestyrelsen vil gerne takke alle for at have stemt, og for venligst at have overholdt god ro og corona-orden.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Bestyrelsen vil gerne minde alle ejere om den ekstraordinære generalforsamling, som foregår onsdag d. 14. oktober kl 18.

Alle ejere har fået tilsendt information om forslag og indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. Har du endnu ikke modtaget dette, er det på vej i posten.

Af hensyn til COVID-19 og smittefaren herfra henstiller bestyrelsen til, at så mange ejere som muligt benytter sig af muligheden for at stemme ved brug af den fuldmagt, som følger med indkaldelsen.
Hvis du ikke har mulighed for at printe fuldmagten, er det tilladt at sende en mail til bestyrelse@bryggervangen.com, hvor du oplyser dit fulde navn og ejerlejlighedsnr., samt hvad du ønsker at stemme.

Derfor; mød kun op til den ekstraordinære generalforsamling, hvis du finder det absolut nødvendigt. Hvis du gør, så respektér venligst de aktuelle henstillinger om at holde afstand og brug så kort tid sammen med andre som muligt.

Der henstilles til ovenstående fremgangsmåde for at sikre vores alles sundhed, men samtidig med ønsket om, at alle kan blive hørt og har mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. Såfremt der måtte være indsigelse mod ovenstående fremgangsmåde bedes dette meddelt bestyrelsen senest den 13. oktober 2020 kl. 12.00.

Såfremt du har spørgsmål, du ønsker afklaret inden brug af fuldmagten, kan du skrive en mail til bestyrelsen, som sidder klar med svar.

Aflevering af fuldmagter eller stemmeafgivelse kan ske via mail og sendes til bestyrelse@bryggervangen.com eller afleveres i den sorte postkasse i gården ved kælderen til Ourøgade 33.
Bemærk venligst, at mailadressen i indkaldelsen desværre indeholder en tastefejl – ovenstående mailadresse er korrekt.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Fortsættelse af kloakprojekt i gården og det videre forløb

Kære beboere,

Grundet såvel finansiering som corona og heraf afledte udfordringer, har vi desværre måtte sætte projektet i gården på pause. Det har aldrig været hverken kloakfirmaet eller bestyrelsen intention, at stoppe efter der var gravet op i kælderen. Desværre har mange faktorer gjort, at vi mente det på det givne tidspunkt, var bedre at stoppe op.

Dog må vi desværre også sande, at der tidligst kan blive afstemning om selve gårdprojektet ultimo 2020, i værste fald i begyndelsen af det nye år.

Bestyrelsen har nu undersøgt mulighed for, at kloakfirmaet kan starte op på det arbejde, som vedrører de lige nu opgravede kælderrum og tilhørende område i gården, så vi forhåbentlig kan få afsluttet disse, og de berørte beboere kan vende tilbage til eget kælderrum inden årets udgang.

Arbejdet med kloak, gård og kælder genstarter derfor mandag d. 5. oktober 2020.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører, men er glade for igen at komme et stykke videre med arbejdet omkring kloakken.

Bestyrelsen arbejder intenst med såvel rådgivende ingeniører samt projektafdelingen hos administrator ift. projektering, hjemtagelse af finansieringsmuligheder ,samt oplæg og dernæst planlægning af afstemning.
Dog kan vi endnu ikke sige noget tidspunkt for afstemning af projektet, da vi stadig/igen er underlagt corona restriktioner.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Kære beboere,

Vi glæder os til at se jer til til generalforsamling på onsdag d. 2/9 kl 18  i vores gård. Vi sørger for håndsprit og afstand, så vi overholder de gældende corona-restriktioner.

Vi har modtaget et beboerforslag fra ejerne af femtesalslejlighederne på Skt. Kjelds Gade. Forslaget er vedhæftet opslaget her (sammen med alle andre dokumenter vedrørende generalforsamlingen), og vil også kunne findes i mappen ‘Materiale til generalforsamling’ under ‘Dokumenter’ (http://www.bryggervangen.com/dokumenter/materiale-til-generalforsamlingen/).
Forslaget vil også blive hængt op i opgangene, sådan at vi alle kan nå at se det an inden på onsdag.

Vel mødt og god weekend!
Bestyrelsen

Generalforsamling 2020 – påmindelse

Kære beboere,

Bestyrelsen vil blot minde jer alle om årets generalforsamling, som afholdes onsdag d. 2. september kl 18.00. Vi forventer at afholde generalforsamlingen udendørs i foreningens have, omend det stadig er betinget af eventuelle COVID-19 restriktioner.

Sted og agenda følger i indkaldelse, som forventes udsendt i næste uge. Det kan oplyses, at kloak- og haveprojekt ikke vil være til afstemning i denne omgang, men behandles ved en senere, ekstraordinær generalforsamling.

Forslag fra beboerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingen, altså mandag d. 24/8. Disse kan sendes til bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com.

Sommerhilsner fra bestyrelsen

Risiko for støj- og støvgener i dele af kælderen

Kære beboere,

I forbindelse med det igangværende kloakarbejde skal gulvet i kælderen ved kælderrum 72, 77, 61 og 62 bankes op. 
Det vil starte ved rum 72 og 77 (ved opgangen til Ourøgade 27)  inden for de næste par uger, mens opbankningen ved 61 og 62 (ved opgangen til Ourøgade 29) vil ske lidt senere endnu. 

Opbankning af kælderens betongulv giver anledning til støv, så hvis I opbevarer sarte ejendele i jeres kælderrum i det område, kan det være en god idé at tage dem op i lejlighederne, eller dække dem til med plastik. 

Det bør mest være ejerne af rummene 71 og 78, som vil være berørt af støvet – de er blevet kontaktet direkte af bestyrelsen.

Vi beklager de gener, dette eventuelt må medføre.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

OBS: ved fælles hjælp

Kære beboere,

Sommeren er over os, og det er dejligt at se, at så mange benytter sig af vores fælles gårdhave.

Dog må vi fra bestyrelsen endnu engang gøre opmærksom på vores retningslinier for brug af vores fælles arealer – orienter dig her: http://www.bryggervangen.com/husorden-3/.

Benytter du dig eksempelvis af vores fælles havemøbler, beder vi dig stille dem tilbage på gruspladsen. Dette for, at vi kan komme til at ordne haven. Gøres dette ikke, skal ejendomsservice bruge tid på det, hvilket vi fælles skal betale for.
Lad os derfor hjælpe hinanden med at rydde op, når vi har benyttet vores fælles arealer.

Dette gælder også kælderarealerne – her oplever vi for tiden at der stilles forskellige effekter, udenfor kælderrummene. Dette er ifølge vores husorden ikke tilladt.

Bestyrelsen beder derfor alle være opmærksomme på at holde orden på vores ejendom.

På forhånd tak!

Sommerhilsner fra bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Kære beboere,

Vi har nu fastsat en dato for årets generalforsamling.

Generalforsamling 2020 vil blive afholdt onsdag d. 2. september kl 18.00.
Dette er dog betinget af COVID-19 restriktioner.

Formel indkaldelse, sted og agenda følger, når vi kommer tættere på.

Forslag fra beboerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingen. Disse kan sendes til bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com.

Sommerhilsner fra bestyrelsen

Glædelig sommer – nyd haven, og husk at tage hensyn

Kære beboere,

Sommeren er over os, og det glæder os at se, at så mange allerede har taget vores fine have i brug.

For god ordens skyld, følger her et par påmindelser fra husordenen om brug af haven:

Med børn: Husk at lægge låget på sandkassen, og at rydde legesager væk.
Med grill: Husk at rense grillen efter brug og lad være med at smide varme kul i skraldespanden – brug i stedet askespanden.
Ved ophold: Husk at rydde op efter jer selv, lad være med at sætte dørene på hasp og vær stille kl 23.

Hele hus- og haveordenen kan findes her: http://www.bryggervangen.com/husorden-3/

Sommerhilser fra Bestyrelsen