Referater

Referat fra generalforsamling 2013

Referat fra ekstraordinær generalforsamling  maj 2013

Referat fra ekstraordinær generalforsamling august 2013

Referat fra generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2017

Referat fra ekstraordinær generalforsamling maj 2017

Referat fra generalforsamling 2018