Ordensregler

 1. Vaskeriet må kun benyttes af E/F Bryggervangens beboere til egen husholdning.
 2. Vaskeriet/maskinerne kan benyttes hver dag mellem kl. 7 og 23.30 det er dog muligt at komme ind i vaskeriet hele døgnet.
 3. Ved teknisk fejl på en maskine gives der ikke penge retur ved tabt vask.
 4. Husk at fjerne kuglepenne, søm m.m. fra vasketøjet inden det kommes i maskinen.
 5. Det er ikke tilladt at farve eller blege tøj i vaskemaskinen.
 6. Det er ikke tilladt at vaske gulvtæpper, måtter eller lignende tunge ting i maskinen.
 7. Tøjet i tørrerummene skal fjernes så snart det er tørt.
 8. Der må ikke ligge tøj og flyde i vaskeriet.
 9. “Gammelt” uafhentet tøj kan findes i trækasserne i tørrerummene. Kasserne bliver tømt hver 3. måned uden ansvar – der sættes sedler op inden.
 10. Vaskepulver og skyllemiddel må ikke opbevares i vaskeriet.
 11. Børn under 16 år må ikke opholde sig i vaskeriet uden følge med voksne.
 12. Er maskinerne beskadiget eller ude af drift bedes det straks meddelt til viceværten.
 13. Ejendommens anvisninger og vejledninger skal altid efterkommes.
 14. Efterlad maskinen og vaskeriet i rengjort stand.
 15. Dørene til vaskeriet skal altid holdes lukket.
 16. Der må ikke ryges i vaskeriet.
 17. Tørrestativer er til fælles brug. Tørt tøj skal fjernes så snart det er muligt for at tørrestativet er klart til den næste.