VVS arbejde

Ved installationer af el- og vand, følger et krav om en lovpligtig attest fra den respektive udførende autoriserede håndværker. Ejerforeningen har fået en uvildig konsulent til at lave en beskrivelse af korrekt lovmæssig udførelse af installationerne, i forhold til de gamle installationer.

Her er indledningsvis hvad arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen skriver om renovering af badeværelser:

” Ejendommen er oprindeligt opført med støbte betongulve med stålprofiler i, og vægge af ikke organisk materiale omkring badeværelset.  Gulvene er belagt med terrazzo og der er opsat vægfliser på væggene. Oprindeligt er der en toiletskål med en høj væg cisterne, en håndvask med gulvafløb, og et sidebadekar med afløb i gulvet til gulvafløbet.  Loftet er pudset. Der er lodret naturligt aftræk.

På grund af badeværelset størrelse under 3,25 m², skal alle vægge og hele gulvet vådrumssikres. Der skal være en godkendt vådrumsmembran under gulv og vægfliserne, og der skal udføres en forstærkning mellem gulv og vægge. Vådrumsbehandlingen skal føres op til en højde af 2.30 meter.  Der skal udføres et hævet bundstykke i døren til entreen.

Der må ikke udføres trælofter, men kun lofter at et klasse 1 materiale, såsom puds, gipsplader m.v.  Der bør kun anvendes vægfliser, og ikke malede overflader og træbeklædning på væggene.  Alle rørgennemføringer igennem vægfliser og bagvedliggende membran skal være vandtætte.

Gulvet skal have et godt fald mod gulvafløbet. Hvis gulvafløbsskålen udskiftes, skal det være en VA godkendt, hvortil membranen skal tilsluttes.  Der kan udføres mekanisk udsugning tilsluttet det nuværende naturlige aftræksrør. Ventilationen kan køre på en fugtprocent eller på lyset. Ventilationen skal give et luftskifte på 15 L/s. Der skal være en frisklufttilføjelse via luft under døren eller huller i døren mellem badeværelset og entre.

Der skal udføres elastiske fuger, eller fleksible fuger i de lodrette flisehjørner mellem gulv og vægfliser. Alle el-installationer skal udføres af en autoriseret el-installatør, og alle regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen skal opfyldes.

Alle VVS installationer skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og alle krav i Afløbsinstallationer og Vandinstallationer skal opfyldes.  VVS-installatøren skal fremsende en begæring om vandinstallation til Københavns Vand. Begæringen skal underskrives af ejerforeningen og den autoriseret VVS-installatør. Hvis der skal udføres nye vand- og afløbsinstallationer i lejligheden nedenunder, skal der udføres et nedhængt loft der er lydisoleret til max. 30 db.

Vandrør med samlinger eller med stålrør, må ikke skjules i faste lofter og vægge, men de skal være udskiftelige, det vil sige, at der skal udføres afskruelige loft – og installationspaneler. Der bør udføres Balofix ved blandingsbatterier under håndvasken.

 Der gøres opmærksom på, at ikke-lovlige installationer, kan påføre den udførende beboer et erstatningskrav så langt som 20 år tilbage i tiden.