Altaner

Der må ikke anvendes grill eller lignende på altanerne. Alternerne skal holdes i opholdt og renholdt stand.

Altanerne bør afrenses mindst 2 gange årligt for snavs. Skidtansamlinger, blade og lignende fjernes løbende. Hertil anvendes kun vand og evt. skurebørste. Silikonefuger og plast aftørres med en fugtig klud.

Blomsterkasser bør ikke monteres på håndlisten men på frontholderlisten nedenunder. Blomsterkasser, urtepotter m.v. på altanbunden bør opklodses på fx lister med plastknupper ned mod altanbunden. Herved sikres ventilation og misfarvning af altanbunden hindres.