Altaner

Jævnfør vores husorden må der anvendes gasgrill på altanerne (ikke kulgrill).

Altanerne bør afrenses mindst 2 gange årligt. Skidt, blade og lignende fjernes løbende. Hertil anvendes kun vand og evt. skurebørste. Silikonefuger og plast aftørres med en fugtig klud.

Altankasser bør ikke monteres på håndlisten, men på frontholderlisten nedenunder. Altankasser, urtepotter m.v. på altanbunden bør opklodses på fx lister med plastknupper ned mod altanbunden. Herved sikres ventilation og misfarvning af altanbunden hindres.